Nationaal Groenfonds realiseert investeringsvolume van 170 miljoen euro aan niet-financierbare groene projecten

Nationaal Groenfonds heeft in 2017 bijna 30 miljoen geïnvesteerd in vernieuwende groene projecten. Goed voor een investeringsvolume in duurzaamheid van 170 miljoen euro. Deze door de reguliere markt niet-financierbare projecten zorgden samen voor een CO2-reductie van ruim 1 megaton en daarnaast voor bijna 500 hectare (nieuwe) natuur. Dat komt neer op de CO2-compensatie van 128.000 huishoudens – zeg maar heel Eindhoven – en ruim 1.300 voetbalvelden aan natuur. Dit valt te lezen in het jaarverslag van de organisatie dat gisteren is gepubliceerd.

Gebrek aan durfkapitaal

Nationaal Groenfonds financiert groene projecten die moeite hebben met vinden van financiering bij reguliere banken. Denk hierbij aan projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw, waar natuurbeheer gecombineerd wordt met duurzame productie. Een warmtecoöperatie die bijdraagt aan een versnelling van de energietransitie. Of een houtgestookte warmtecentrale, om tot een biobased economy te komen. Stuk voor stuk projecten met een hoge maatschappelijke meerwaarde die zonder het Groenfonds niet gerealiseerd hadden kunnen worden. Echter kan het Groenfonds de huidige investeringsvraag op dit moment niet aan. Er moet meer durfkapitaal beschikbaar komen voor het enorme aanbod aan innovatieve groene initiatieven dat schreeuwt om de middelen om door te groeien. Te veel kansrijke initiatieven sneuvelen voortijdig, omdat de markt niet voorziet in de investeringsbehoefte.

Ongewenste stagnatie groen beleid 

Jean-Paul Schaaij, directeur van Nationaal Groenfonds: ‘Bij het beoordelen van een projectaanvraag kijken we niet alleen naar het financiële, maar juist ook naar het maatschappelijke rendement. Vooral de kleine, nieuwe bedrijven zetten in op duurzaamheid en bereiken vernieuwing van onderaf. Zij vinden echter maar moeilijk financiering voor hun projecten. Ze zijn te klein, te arbeidsintensief, een niche; ze vormen een te hoog risico voor veel banken. Het gevolg is een ongewenste stagnatie van het groene beleid (nationaal en ook in relatie tot EU-normen) en van de transitie die nodig is om de maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren.’

Verandering en vernieuwing

Cees Veerman, voorzitter van Nationaal Groenfonds: ‘De overheid zet zich met het Klimaatakkoord in om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% terug te dringen. Daarnaast is het overheidsbeleid erop gericht om groene doelen minder subsidie-afhankelijk te maken en de inzet van privaat kapitaal te stimuleren. Met name start-ups en scale-ups versnellen het proces van verandering en vernieuwing. Maar juist deze bedrijven vinden moeilijk financiering voor hun plannen. Duurzaamheid moet structureel onderdeel worden van de economie. Op dit moment zijn zogenaamde klimaattafels bezig concrete plannen te maken om het klimaatbeleid te laten slagen. Als de financiering van kansrijke groene initiatieven niet wordt meegenomen in deze plannen, halen we de gestelde doelen niet.’

Share Button