Voorstel oprichting ‘ISO Technical Committee Sustainable Finance’

Bron
NEN

Financiers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Er bestaan ook al veel fondsen en projecten die bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde initiatieven, van duurzaamheidsfondsen tot investeren in social enterprises. Vanuit Groot-Brittannië is nu een voorstel voor de oprichting van een technische commissie voor ‘sustainable finance’ gekomen. Belanghebbenden wereldwijd wordt gevraagd hun mening te geven over de oprichting van een technical committee (TC) ‘Sustainable Finance’.

ISO-normen zijn internationale afspraken tussen belanghebbenden die breed gedragen zijn. Ze worden ontwikkeld op basis van consensus. Er bestaan nog weinig internationale normen voor duurzame financiering, terwijl deze kunnen bijdragen aan vertrouwen in, transparantie en versterken van duurzame financiering.

Scope

Deze technische commissie (TC) zal belanghebbenden de mogelijkheid geven om mee te praten over internationale afspraken omtrent duurzame financiering. Als eerste zal worden gewerkt aan een norm met een raamwerk voor het management van duurzame financiering. Hierin wordt onder meer eenduidige terminologie opgenomen, maar ook ‘good practices’ en een handleiding voor implementatie.

Daarnaast zal de TC zich bezig houden met het ontwikkelen van normen voor het monitoren van duurzaamheid, ‘social impact investing,’ ‘green finance,’ en duurzame financiering voor diverse sectoren.

Meerwaarde van normalisatie

In het voorstel wordt als belangrijkste meerwaarde van normalisatie genoemd dat het bijdraagt aan de promotie van integratie van duurzaamheidscriteria op in institutionele financiering. Internationale normen dragen bij aan de SDGs (Sustainable Development Goals) die in Verenigde Naties-verband zijn afgesproken. Daarnaast zijn internationale afspraken van belang voor een voorspelbaardere wereldhandel.

Consultatie Nederlandse belanghebbenden

Het voorstel kan worden opgevraagd via mm@nen.nl.

Nederlandse belanghebbenden kunnen voor 1 augustus 2018 hun reactie geven via het online formulier. Hierin kan worden aangegeven of er steun is voor het oprichten van een TC, maar ook of er opmerkingen zijn met betrekking tot de scope van de voorgestelde TC.

Share Button