Bijdrage APG aan duurzame financieringsstrategie EU

APG’s hoofd Responsible Investment & Governance, Claudia Kruse, heeft met de High Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance gewerkt aan een blauwdruk voor een duurzame financieringsstrategie voor de EU. De HLEG doet dit in opdracht van de Europese Commissie.

In een video-interview, dat op 20 juni is vertoond tijdens een discussiebijeenkomst over ‘de uitdagingen van het meten van verduurzaming’, gaat Kruse in op haar werk voor de HLEG en duurzaam beleggen bij APG. Organisator van de bijeenkomst is Fondsnieuws, een journalistiek platform dat zich richt op beleggingsprofessionals.

In het interview wordt duidelijk dat de Europese Commissie werk wil maken van het stimuleren van duurzaam beleggen, en wat er nodig is om voortgang te boeken. De EU zet in op een uniform classificatiesysteem voor duurzaam beleggen, waarmee het een einde wil maken aan de definitiekwestie daarover. Een positieve ontwikkeling volgens Kruse, aangezien meer kapitaal naar duurzame beleggingen zou kunnen worden verschoven als marktpartijen meer duidelijkheid zouden hebben over wat wel en niet als duurzaam wordt gezien.

Klanten hebben eigen duurzaamheidsdoelstellingen

In het gesprek met Fondsnieuws schetst Kruse een beeld van de praktijk van duurzaam beleggen bij APG. Ze licht toe dat APG werkt in opdracht van klanten die hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen hebben geformuleerd. De meest omvattende doelstelling  is de toepassing van het zogeheten insluitingsbeleid. In dit beleid wordt van de bedrijven waarin wordt belegd verwacht dat ze handelen volgens de richtlijnen voor verantwoord ondernemen van de Verenigde Naties. Deze gaan over mensenrechten, arbeidsrechten, anti-corruptie en milieu.

Doelstellingen ruimschoots overtroffen

Inmiddels belegt APG voor zijn opdrachtgevers een aanzienlijk bedrag in duurzame ontwikkeling (55,3 miljard euro eind 2017) en wordt er richting 2020 toegewerkt naar 61,5 miljard euro. De doelstelling van 25% reductie in de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille voor 2020 was aan het einde van 2017 al ruimschoots bereikt. Voor 2020 wil APG in opdracht voor 5 miljard euro in duurzame energie belegd hebben, waarvan eind 2017 al 4 miljard euro was gerealiseerd. Ook de doelstelling voor beleggingen in onderwijs en communicatietechnologie (1,6 miljard euro in 2020) werd al ruimschoots overtroffen.

Als grootste uitdaging ziet Kruse het borgen van de betrouwbaarheid van de duurzaamheidsdata voor een omvangrijke en diverse beleggingsportfolio (480 miljard euro). APG heeft dan ook veel geïnvesteerd in systemen om die data in zijn beleggingsprocessen te kunnen integreren.

Share Button