KBC brengt – als eerste Belgische financiële instelling – groene obligatielening uit

KBC zette eerder al een kader op voor de uitgifte van groene obligatieleningen (‘green bonds’). Binnen dat kader startte KBC Groep gisteren met een eerste uitgifte van 500 miljoen euro en een looptijd van 5 jaar aan een marge van 72 basispunten boven de rentebenchmark. KBC is de eerste Belgische financiële instelling die een eigen groene obligatie op de markt brengt. Deze uitgifte is uitsluitend voorbehouden aan institutionele en professionele beleggers. Er was heel wat belangstelling voor de uitgifte, die meer dan 3 keer overingeschreven werd en geplaatst werd bij 131 verschillende investeerders.

Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, geeft kadering: “De uitgifte van een duurzame obligatielening past naadloos in onze duurzaamheidsaanpak en laat ons toe om ons fundingbeleid daar beter te laten op aansluiten. Met de opbrengsten van deze eerste green bond zullen leningen voor duurzame investeringen worden gefinancierd. Het gecreëerde emissiekader zal ons tevens toelaten om ook in de toekomst nog dergelijke groene obligaties in de markt te zetten en zo onze impact op een duurzame samenleving nog meer te vergroten. Dat doen we vandaag ook al, onder andere door bedrijfsklanten te begeleiden bij de uitgifte van groene obligatieleningen of door het aanbieden – in samenwerking met Tractebel – van een doorgedreven energieaudit met aangepaste financieringsvorm aan die bedrijven. Zo kunnen ook zij actiever bijdragen aan een groenere en betere samenleving.”

Financiële markten kleuren groener

In de voorbije paar jaar is de markt voor groene obligaties sterk gegroeid. Steeds meer professionele investeerders focussen op duurzame beleggingen, daartoe aangespoord door ambitieuze klimaatdoelstellingen waartoe heel wat landen zich geëngageerd hebben. KBC is ervan overtuigd dat het door actief bij te dragen aan de verduurzaming van de financiële markten, bij zijn klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders een hefboomeffect kan creëren in de transitie naar een koolstofarme economie. Daarom werkte KBC onder meer een kader uit voor de uitgifte van groene obligaties dat toelaat om op termijn nog bijkomende groene obligaties uit te geven.

Een groene obligatielening of ‘green bond’ is een obligatielening die beantwoordt aan de Green Bond Principles. Deze richtlijnen van de International Capital Markets Association (of ‘ICMA’) bepalen dat de financiële middelen die door deze obligatie worden opgehaald enkel gebruikt mogen worden voor de financiering en herfinanciering van duurzame projecten. De emittent moet volledige transparantie geven over de criteria en het selectieproces van deze projecten.

Gecertifieerde emissie

Deze obligatie is gecertifieerd volgens de internationaal erkende strikte duurzaamheidscriteria van Climate Bonds Initiative. Bovendien heeft Sustainalytics – een van de grootste marktspelers op het gebied van duurzaamheidsanalyse – het kader voor groene obligatieleningen van KBC doorgelicht en conform verklaard aan de Green Bond Principles. Het is overigens de bedoeling van KBC om dat kader conform te maken aan een eventuele toekomstige Europese standaard voor groene obligaties en aan andere mogelijke regelgevende eisen en richtlijnen.

Binnen het Green Bond kader van KBC werden zeven investeringscategorieën gedefinieerd: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, milieuvriendelijk transport, eco-gebouwen, verontreinigingspreventie en -controle, waterbeheer en duurzame aanwending van landbouw- en bosgebied. Voor deze eerste groene KBC-obligatie komen woningkredieten voor duurzame woningen en financieringen van hernieuwbare-energieprojecten in aanmerking. Deze beide categorieën zijn samen goed voor 1,3 miljard euro aan green assets voor rekening van particuliere en bedrijvenklanten van KBC. Voor mogelijke toekomstige emissies zal KBC het onderliggende volume aan green assets nog verder uitbreiden. Een specifiek Green Bond Committee van KBC zal erop toezien dat de groene-obligatieportefeuille van KBC driemaandelijks wordt geëvalueerd en de opbrengst van de groene obligaties wordt toegewezen aan de juiste selectie van onderliggende projecten. Op die manier garandeert KBC ook voor zijn toekomstige uitgiften een correcte toepassing van de Green Bond Principles.

Share Button