Pensioenfondsen moeten ESG-risico’s voortaan expliciet betrekken bij het risicobeheer

Bron
Eumedion

Pensioenfondsen moeten voortaan milieu-, sociale en governance (ESG)-risico’s met betrekking tot hun beleggingsportefeuille en het beheer daarvan voortaan expliciet betrekken in het risicobeheer en in de zogenoemde eigenrisicobeoordeling. Dit staat in het ontwerpbesluit ter implementatie van de herziene Europese pensioenrichtlijn dat de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën op 7 juni jl. in consultatie hebben gebracht.

In de toelichting op het conceptbesluit stellen deministeries dat een pensioenbelegger als langetermijnbelegger direct te maken heeft met de consequenties van niet-duurzame ecologische, economische of sociale ontwikkelingen op de toekomstige waarde van de beleggingen. Het gaat dan in ieder geval om risico’s op het gebied van klimaatverandering, het gebruik van hulpbronnen, maatschappelijke risico’s en de risico’s als gevolg van gewijzigde regelgeving. Deze risico’s moeten dan ook een onderdeel vormen van het risicobeheer en de eigenrisicobeoordeling (het onderzoek van de pensioenbelegger naar de effectiviteit van het risicobeheer inclusief de (feitelijke) beheersmaatregelen).

Pensioenfondsen worden op grond van het besluit tevens verplicht om in de verklaring inzake beleggingsbeginselen en in het bestuursverslag de deelnemers te informeren over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met ESG-factoren. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tot 6 juli a.s. commentaar te leveren op het conceptbesluit. Eumedion zal hier in ieder

geval gebruik van maken. De herziene pensioenrichtlijn moet uiterlijk 13 januari 2019 in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn omgezet.

 

Share Button