Ook financiële sector moet fossiele assets afbouwen vindt Triodos Bank

Financiële instellingen moeten in rap tempo hun fossiele investeringen afbouwen. Verder doen de ministers Hoekstra en Wiebes er goed aan de financiële sector uit te nodigen zich te committeren aan de klimaatdoelstellingen. Dat stelt Triodos Bank in reactie op de vandaag gepresenteerde voorstellen voor de hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. Triodos Bank draagt actief bij aan de klimaattafels, onder meer met een financieringsoplossing om de komende jaren miljoenen woningen te verduurzamen.

Triodos Bank vindt dat ook de financiële sector zich in het najaar actief moet committeren aan het doel van het Klimaatakkoord: CO2-reductie van 49 procent in 2030. ‘Dit betekent niet alleen meer groene financiering, maar ook versnelde afbouw van fossiele assets’, zegt CEO Peter Blom van Triodos Bank. ‘Alle Nederlandse assets van financials moeten in 2030 tenminste 49% reductie laten zien.’ Dat betekent volgens hem dat financiële instellingen in hun relatie met bedrijven klare wijn schenken: ‘Doe je mee met de transitie? Zo niet, dan beëindigen we de financiering.’

Volgens Peter Blom moet verduurzaming niet alleen van de overheid komen, maar is ook druk vanuit financiële instellingen hard nodig. ‘De resultaten van de klimaattafels tot nu toe laten zien dat dit vooral bij landbouw, industrie en mobiliteit gewenst is.’ Triodos Bank zal vanaf 2018 zelf beginnen met het meten en rapporteren van de CO2-voetafdruk van haar leningen en investeringen aan de hand van de methodiek die is ontwikkeld door PCAF.

Fiduciaire verantwoordelijkheid omvat óók impact energietransitie

Met het naderende akkoord komt de energietransitie in een stroomversnelling. Volgens Itske Lulof, directeur Energie & Klimaat bij Triodos Investment Management, de beleggingstak van Triodos Bank zullen banken, maar bijvoorbeeld ook pensioenfondsen en verzekeraars, zich meer zorgen moeten gaan maken over de impact van de transitie op de toekomstige kredietwaardigheid van bedrijven die nu nog stammen uit de oude economie. ‘Ook dát valt onder de fiduciaire verantwoordelijkheid van vermogensbeheerders. Maar zolang onze sector denkt te moeten kiezen voor een hoger rendement op fossiel versus een net iets lager rendement op cleantech, valt er nog een wereld te winnen.’

Gebouwgebonden financiering is noviteit

Triodos Bank heeft aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving actief bijgedragen aan een constructie waarbij banken een verduurzamingslening koppelen aan het pand in plaats van aan de persoon. Bij verhuizing gaat de volgende eigenaar verder met afbetalen waar de vorige eigenaar was gebleven. Verlaging van de energiekosten dekt de kosten van de lening.

Deze gebouwgebonden financiering is volgens Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland, een noviteit. ‘Het vormt een serieuze impuls om miljoenen huizen de komende jaren te verduurzamen. Wij staan in de startblokken. Zodra het wettelijk mogelijk is, gaan we deze leningen aanbieden. Met onze nieuwe groene hypotheek nemen we hier al een voorschot op. Verduurzamen van de woning moet bereikbaar worden voor iedereen.’

Triodos Bank is nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord.

  • Jeroen Pels (manager Hypotheken) aan de sectortafel Gebouwde Omgeving en als voorzitter van de werkgroep Financiering en Normering.
  • Itske Lulof (directeur Klimaat & Energie) in de taakgroep die kijkt naar de financierbaarheid van de plannen.
  •  Kees Vendrik (hoofdeconoom) als voorzitter van de sectortafel Elektriciteit.
Share Button