PGGM tekent overeenkomst voor belang in Amerikaans energiebedrijf Puget Sound Energy

Het PGGM Infrastructure Fund heeft een overeenkomst getekend om een 10 procent belang te verwerven in energiebedrijf Puget Sound Energy (PSE), gevestigd in de Amerikaanse staat Washington. PSE speelt een belangrijke rol in de energievoorziening in het noordwesten van de VS als nutsbedrijf met opwek, distributie en levering van elektriciteit en distributie en levering van aardgas.

PSE is gevestigd in een regio met een krachtige economie en snelle bevolkingsaanwas, waar zowel overheid als inwoners een transitie naar verduurzaming van de energievoorziening ondersteunen. PSE, met 1,1 miljoen elektriciteitsafnemers en ruim 800 duizend klanten voor aardgas, levert 49% van de totale elektriciteit uit duurzame bronnen en heeft meer dan 1.000 MW aan duurzame opwekking (waterkracht, wind en zon) in eigendom. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan een halvering van haar CO2-voetafdruk in 2040.

Onderdeel van de strategie van PSE is een reeds geplande geleidelijke uitfasering van het gebruik van steenkool bij de eigen opwekking met ingang van 2022, gecombineerd met een verdere uitbouw van de duurzame capaciteit.

De kwaliteit van Pugets management, het gereguleerde karakter van de markt waarin PSE opereert en de positieve economische vooruitzichten voor de staat Washington dragen naar verwachting bij aan een aantrekkelijk en stabiel rendement voor de klanten van PGGM, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Erik van de Brake, hoofd Infrastructure van PGGM, stelt vast dat pensioenkapitaal hier goed renderend kan worden ingezet in de financiering van de energietransitie:

,,PGGM kan namens haar klanten lange termijninvesteringen doen waarmee ondernemingen hun CO2-voetafdruk reduceren om in te spelen op de energietransitie. PSE is een goed voorbeeld van een energiebedrijf dat deze transitie heeft ingezet, mede in reactie op de toenemende klantvraag naar groene energie en regelgeving die duurzaamheid bevordert.’’

PGGM voert een meerjarenprogramma uit dat is gericht op het verduurzamen van de PFZW-beleggingsportefeuille. Daarbij gaat het om het halveren van de CO2-voetafdruk van de PFZW-aandelenbeleggingen en wordt tegelijkertijd belegd in gerichte klimaatoplossingen. De geplande verduurzaming van PSE past in deze strategie.

PGGM werd in dit proces geadviseerd door Barclays.

Share Button