BNG Bank heeft al meer dan 500.000 zonnepanelen gefinancierd

BNG Bank kijkt terug op een goed eerste halfjaar. Om haar klanten in staat te stellen maatschappelijke doelstellingen te realiseren, heeft de bank diverse initiatieven genomen op het gebied van onder meer het klimaat en exportfinanciering. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten was 30% hoger dan in de eerste helft van 2017. 

Duurzaamheid is een speerpunt in de dienstverlening van BNG Bank. De bank blijft een belangrijke financier van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waarbij decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen zo veel mogelijk worden ontzorgd. De bank heeft inmiddels meer dan 500.000 zonnepanelen gefinancierd, alsmede diverse projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten. Via de in 2017 door de bank gelanceerde Maatschappelijk Vastgoed Scan hebben klanten inmiddels meer dan 3 miljoen msquared maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht om te verduurzamen.

In het afgelopen half jaar heeft de bank samen met verzekeraar NN EUR 300 miljoen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen via het bedrijf Bewust Investeren. Recent werd de eerste lening verstrekt onder de Energietransitie Financieringsfaciliteit, een regeling die in 2017 in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet om investeringen in ‘onvolwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren. De bank heeft het afgelopen half jaar tevens leningen verstrekt voor uiteenlopende maatschappelijke initiatieven als het BNG Duurzaamheidsfonds, ‘Energiesponsoring’ via het bedrijf Softs, snel internet voor landelijke gebieden in Friesland en exportfinanciering.

Share Button