‘Network for Greening the Financial System’ (NGFS) publiceert voortgangsverslag

Het NGFS (Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System) heeft vorige week in de marge van de jaarvergaderingen van het IMF en de World Bank Group zijn eerste voortgangsverslag gepubliceerd. In het verslag onderstreept het netwerk dat klimaatrisico’s een bron van financiële risico’s vormen. Het valt dan ook onder het mandaat van centrale banken en toezichthouders om te waarborgen dat het financiële stelsel tegen deze risico’s bestand is, aldus het voortgangsverslag.

De analyse van een aantal leden van het NGFS gaat verder en omvat bredere milieurisico’s. Zij zijn van mening dat ook deze een bron van financiële risico’s vormen, aldus het eind vorig jaar opgerichte NGFS.

‘Het voortgangsverslag van het NGFS toont aan dat centrale banken en toezichthouders de urgentie inzien van maatregelen gericht op klimaat- en milieurisico’s. Hoewel we er nog niet zijn, nemen we met het actief beoordelen van risico’s en ontwikkelen van instrumenten stappen in de goede richting,’ aldus NGFS-voorzitter en DNB-directielid Frank Elderson.

In het NGFS komen toezichthouders en centrale banken bij elkaar om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen die nodig zijn om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het NGFS helpt ook mee aan de taak van het financiële systeem om risico’s te beheersen en kapitaal bijeen te brengen voor groene en CO2-arme investeringen in de bredere context van duurzame ontwikkeling. Het NGFS is op 12 december 2017 opgericht tijdens de One Planet Summit te Parijs. Vandaag is het netwerk op Bali in de marge van de jaarvergaderingen van het IMF en de World Bank Group in plenaire vergadering bijeengekomen.

Zowel centrale banken en toezichthouders als financiële instellingen vergroten hun inzicht in deze risico’s en in de noodzaak van een betere aanpak ervan, zo concludeert het verslag. De instrumenten en methoden verkeren echter nog in een vroeg stadium, en er zijn de nodige uitdagingen op het gebied van de analyse.

Daarnaast dienen centrale banken en toezichthouders, en ook financiële instellingen, een nieuwe analyse- en toezichtsaanpak te ontwikkelen, onder andere op basis van vooruitblikkende scenarioanalyses en stresstests. Een aantal centrale banken vervult daarnaast een steeds nadrukkelijkere rol bij het uitbreiden van groene financiering, bijvoorbeeld door bij hun beleggingsstrategie verantwoording af te leggen over klimaat- en milieufactoren.

Share Button