DNB: Financiering met groene obligaties populair

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben in het derde kwartaal van 2018 voor een bedrag van EUR 1712 miljard aan obligaties uitstaan. Ruim EUR 20 miljard betreft ‘groene obligaties’. Dit zijn obligaties bedoeld voor de financiering van duurzame investeringsprojecten. Sinds begin 2017 is het uitstaande volume van dit soort obligaties in Nederland verdubbeld.

Ruim EUR 20 miljard aan groene obligaties

Het uitstaande bedrag aan Nederlandse obligaties is in het derde kwartaal van 2018 met bijna EUR 6 miljard toegenomen tot EUR 1712 miljard. Ruim 1% daarvan, EUR 20,7 miljard, bestaat uit zogenaamde groene obligaties (grafiek).

< Groene obligaties geven beleggers de mogelijkheid financieel te participeren in duurzame investeringsprojecten. Op dit moment maken in Nederland twaalf bedrijven van dit financieringsinstrument gebruik. Het gaat naast Nederlandse banken en elektriciteitsmaatschappijen om hier gevestigde financiële holdings van buitenlandse elektriciteitsmaatschappijen. Sommige bedrijven hebben slechts één groene obligatie uitstaan, andere meerdere obligaties. In totaal 35 obligaties van Nederlandse bedrijven hebben nu het label groen gekregen. Er heeft zich ook al een nieuwe speler gemeld. Het Agentschap van Financiën kondigde onlangs aan volgend jaar namens de Nederlandse Staat een groene obligatie in de markt te zetten.

Groene obligaties

Om het label ‘groene obligatie’ te kunnen meegeven, moeten de emissieopbrengsten exclusief worden aangewend voor investeringen in lijn met de ‘Groene Obligatiebeginselen’. Het gaat om investeringsprojecten die de risico’s van klimaatverandering mitigeren, zoals de ontwikkeling van duurzame energie en het waterbeheer. De principes en het raamwerk daaromheen zijn ontwikkeld door het climate bonds initiative (CBI), een non-profit initiatief vanuit de financiële sector. Bij duurzame beleggers heeft dit label algemeen ingang gevonden. Volgens het CBI-rapport ‘The State of the Market 2018’ bestond de mondiale markt uit bijna 500 groene obligaties, met een totaalbedrag van circa USD 390 miljard. Op de CBI-website is verdere informatie te vinden.

Verdubbeling groene obligaties sinds 2017

De bovenstaande figuur geeft ook aan in welk kwartaal de huidige groene obligaties zijn geëmitteerd. De oudste obligaties dateren uit 2014. Eind 2016 stond een bedrag van EUR 9,7 miljard uit. In de afgelopen twee jaar verdubbelde dat bedrag tot EUR 20,7 miljard. In 2017 emitteerden Nederlandse bedrijven voor een bedrag van EUR 7,3 miljard aan groene obligaties. Daar kwam in de eerste helft van 2018 een bedrag van EUR 3,6 miljard bij. In het derde kwartaal van 2018 werden geen nieuwe groene obligaties uitgegeven.

Meer informatie

Gegevens over de emissies en uitstaande bedragen van Nederlands kapitaal- en geldmarktpapier, en van aandelen zijn hier te vinden. Deze effectenstatistieken van DNB zijn conform de internationaal gehanteerde definities. Hierin speelt het label ‘groen’ voor obligaties geen rol.

Share Button