Duurzaamheid steeds hoger op agenda van treasury

Treasury-professionals kiezen steeds vaker voor duurzaamheid. Voor een groot deel doen ze dat om invulling te geven aan de toenemende vraag van bedrijven naar de vergroening van financiële operaties, maar ook omdat de duurzaamheidstrend financiële en strategische kansen biedt.

In de afgelopen vijftien jaar is duurzaamheid uitgegroeid tot een kernonderwerp binnen de meeste directiekamers. Momenteel hebben ook treasury-afdelingen in toenemende mate te maken met deze ontwikkelingen. Dat is te lezen in een rapport van Enigma Consulting en Rabobank. In het onderzoekt komt naar voren dat ongeveer de helft (49%) van de treasury-professionals bij grote organisaties van mening is dat duurzaamheid een zeer belangrijke zakelijk doelstelling is.

De studie werd uitgevoerd onder organisaties waar tussen de 100 en 500 financiële medewerkers actief zijn. Het onderzoek bracht onder meer aan het licht dat professionals de regelgeving nog altijd beschouwen als de belangrijkste reden om over te gaan tot duurzame oplossingen. Op de vraag of de milieuregelgeving de afgelopen drie jaar invloed heeft gehad op treasury-activiteiten, antwoordt 62% instemmend (waarvan 53% laat weten tot op zekere hoogte te zijn beïnvloed, terwijl 9% aangeeft in hoge mate te zijn beïnvloed). De meeste van deze respondenten zijn professionals die werkzaam zijn bij banken, toezichthouders of aandeelhouders.

Lees het volledige artikel

Het volledige rapport van de Treasury Barometer kan worden gedownload via www.treasurybarometer.nl

Share Button