Pensioenadviseur cruciaal bij versnelling duurzaamheid

Bron
Scildon

Uit onderzoek onder werkgevers in het MKB dat onderzoeksbureau IPSOS in opdracht van Scildon recentelijk heeft uitgevoerd, blijkt dat op dit moment 53,1% van de werkgevers een duurzame pensioenregeling (zeer) belangrijk vindt. Scildon verwacht dat dit percentage in de komende jaren snel en sterk gaat stijgen. Ruim 40% van de werkgevers geeft nu al aan van pensioenaanbieder te willen wisselen als de huidige pensioeninstelling bij verlenging geen duurzaam pensioen aanbiedt. Werkgevers ervaren dat bewust aandacht geven aan het onderwerp duurzaam de onderneming aantrekkelijk maakt voor werknemers, klanten en leveranciers.

Jan Albert van Laar: “Werkgevers lezen de berichten over allerlei partijen die zich “groener” voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Wij zien dat werkgevers op het gebied van pensioen meer en beter inzicht willen hebben in de uitkomsten van duurzaam beleggen in relatie tot pensioenen. Vandaar dat Scildon transparante en groene lifecycles heeft ontwikkeld die werkgever en werknemer inzicht geven in de mate van duurzaamheid van hun pensioenregeling”.

Uitdaging voor financiële sector

In de financiële sector is er veel aandacht voor vergroening van de beleggingen. “De financiële sector stuurt enorme stromen van kapitaal. Het verleggen van de stromen kan grote impact hebben”. Aldus Jan Albert van Laar, Manager Client Serviceteam Pensioen. “Als samenleving hebben wij in de vorm van pensioenvoorzieningen enorme kapitalen gealloceerd voor toekomstig inkomen. Als “goed beheerder” van deze kapitalen hebben wij als verzekeraars de maatschappelijke verantwoordelijkheid om niet alleen te kijken naar de zekerheid van een toekomstig pensioen, maar ook om in het oog te houden of dit geld bijdraagt aan een duurzame samenleving. Waar de bestuurders van pensioenfondsen deze verantwoordelijkheid zelf direct kunnen nemen, ligt dit bij pensioenregelingen die wij als verzekeraar uitvoeren iets anders. Hier is het uiteindelijk de werkgever die de beslissing neemt hoe de beleggingen plaatsvinden”. 

Duurzaamheid onderdeel van adviesgesprek

Uit het IPSOS-onderzoek blijkt dat slechts 5% van de adviseurs het onderwerp duurzaamheid uitgebreid heeft besproken met werkgevers die een nieuwe pensioenregeling kiezen. In de helft van de adviesgesprekken komt het onderwerp in het geheel niet aan de orde. Opvallend, want veel werkgevers vinden duurzaamheid juist belangrijk en willen dit onderwerp graag bespreken met hun pensioenadviseur!

Bij de aanbieders ligt de uitdaging om transparant te maken hoe ‘groen’ de pensioenpremies worden belegd en periodiek inzicht te geven aan de werkgevers en de deelnemers in de uitkomsten van het duurzaam beleggingsbeleid.

Jan Albert van Laar: “Het zou daarom goed zijn wanneer we in de opleidingstrajecten zoals die binnen onze sector bestaan meer branche overstijgend aandacht geven aan het onderwerp duurzaamheid. Scildon organiseert in november een webinar over het beleggen in duurzame lifecycles voor pensioenopbouw”.

Share Button