Hoe duurzaam is ons nieuwe pensioen?

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Als alles volgens plan verloopt, treedt op 1 juli 2023 de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking. Mies Ligtenberg (beleggingsspecialist pensioenen bij a.s.r) geeft antwoord op de vraag: hoe duurzaam is ons nieuwe pensioen?

Mies Ligtenberg is beleggingsspecialist pensioenen bij a.s.r. Daarvoor werkte ze jarenlang als pensioenadviseur voor het mkb. Vanuit haar rol als beleggingsspecialist gaat ze met pensioenadviseurs en klanten in gesprek over het duurzame beleggingsbeleid van a.s.r. Over de impact van de nieuwe Wet toekomst pensioenen (WTP) op de duurzaamheid van ons pensioen zegt ze: “Binnen de wet zijn geen kaders opgenomen voor het verduurzamen van het pensioen. Het pensioen zal dus niet ineens groener of duurzamer worden. Waar de WTP wel naar streeft, is een toekomstbestendig pensioen. De overgang van een gegarandeerd pensioen naar een pensioen op basis van een premieovereenkomst moet daar aan bijdragen.”

Pensioenuitvoerder is verantwoordelijk

Beleggen maakt in grote mate onderdeel uit van de WTP. “De wet richt zich met name op het fiscale kader en de beleggingsmogelijkheden voor de deelnemer. Een van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe pensioenstelsel is dat werknemers meer individuele keuzes krijgen. Een werkgever kan er bijvoorbeeld voor kiezen om werknemers zelf te laten bepalen of zij hun pensioen defensiever of liever offensiever willen laten beleggen, maar uiteindelijk is de pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid.”

Uitstel WTP

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft vorige week de Tweede Kamer laten weten dat ze de invoering van de Wet toekomst pensioenen met een half jaar uitstelt. Dat betekent dat de wet niet op 1 januari 2023, maar op 1 juli ingaat.

Het Verbond heeft daar, volgens woordvoerder Paul Koopman alle begrip voor. “Wij vinden het belangrijk dat de WTP wordt ingevoerd, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Bovendien is de implementatie van deze nieuwe wet niet met één knip van de vingers geregeld.”
De deadline van 1 januari 2027 voor de overstap van pensioenfondsen naar het nieuwe stelsel is overigens niet gewijzigd.

Duurzame beleggingsfondsen

Ligtenberg is helder in haar bewoordingen. “Dat beleggingsbeleid bepaalt in welke mate jouw pensioenpremie wordt belegd in bijvoorbeeld duurzame beleggingsfondsen. Maar uiteindelijk ben en blijf je als deelnemer afhankelijk van de keuzes die de pensioenuitvoerder van jouw werkgever maakt. Dat zal onder de WTP niet anders zijn.”
Ze benadrukt dat a.s.r. als verzekeraar veel waarde hecht aan duurzaamheid. “Wij beleggen al sinds 2007 volgens ons eigen Social Responsible Investment-beleid, dat hierop toeziet.”

Duurzaamheid in bedrijfsvoering

Duurzaamheid is met andere woorden standaard in de diverse profielen en in het beheerd vermogen van a.s.r. ingebouwd, vervolgt Ligtenberg. “Duurzaamheid zit verweven in onze complete bedrijfsvoering. En natuurlijk kunnen wij met bepaalde producten, zoals een duurzame hypotheek, ook inspelen op trends en maatschappelijke problemen, maar voor een goed pensioen hebben we ook oog voor het rendement.”

Een andere kijk

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen investeren met elkaar miljarden in de financiering van duurzame initiatieven en impact investing. De pensioensector heeft daarmee een leidende rol in de verduurzaming van de Nederlandse financiële sector. Dat zal onder de WTP niet veranderen, meent Ligtenberg. “Duurzaamheid gaat echter niet alleen over het milieubewust of maatschappelijk verantwoord beleggen van pensioenpremies, maar ook over de producten en diensten die een pensioenuitvoerder biedt. Deze kunnen bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig pensioen.”

Keuzes van deelnemers

“Deelnemers zullen onder de WTP bewuster keuzes moeten maken voor later”, meent Ligtenberg. “Nederlanders gaan steeds later met pensioen. Ze moeten langer doorwerken tot aan hun pensionering. Dat vraagt om een ander personeelsbeleid. Misschien willen werknemers een jaartje stoppen met werken, voor een sabbatical. Of willen ze parttime na hun pensionering doorwerken. Voor werkgevers is het van belang dat werknemers langer vitaal en inzetbaar blijven. En dat is voor die werknemers zelf natuurlijk ook belangrijk. Vitaliteit en zelfredzaamheid; ook dat is duurzaamheid”, besluit Ligtenberg.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van het Verbond van Verzekeraars

Share Button