‘Belegger wil duurzaam, maar krijgt dit meestal niet’

Bron
Finner

Finner, het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor particuliere beleggers in Nederland, heeft onderzoek gedaan naar duurzaamheid bij vermogensbeheerders en hun klanten. Daaruit blijkt dat minder dan 50 procent van de vermogensbeheerders en banken duurzaam belegt. Dit terwijl 70 procent van de klanten duurzaam beleggen (zeer) belangrijk vindt. Bovendien wil 68% beleggen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Maar 10% van de onderzochte partijen kan hieraan voldoen.

Finner deed onderzoek naar 96 beleggingsdiensten in de vermogensbeheermarkt. Minder dan 50 procent van de banken en vermogensbeheerders kan zich op dit moment classificeren als duurzame oplossing volgens de Europese wet- en regelgeving. Opvallend is dat maar 10 procent van de partijen aangeeft in lijn te beleggen met het Klimaatakkoord van Parijs. Bart Spronk, mede-oprichter van Finner: “Ik ben blij met de transparantie die vermogensbeheerders geven. Tegelijkertijd is er nog veel te winnen qua duurzaam beleggen. Ik verwacht dat het aanbod flink gaat verbeteren. De druk om te veranderen is namelijk groot: vanuit de wetgeving, maar ook vanuit de klant. Die wil liever vandaag, dan morgen kiezen voor duurzame investeringen. Finner biedt consumenten vanaf vandaag hulp bij die keuze.”

Duurzame wetgeving zorgt voor meer inzicht

Per 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Deze verplicht financiële partijen om inzicht te geven in de duurzaamheid van hun beleggingen. De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en het Parijsakkoord die de effecten van klimaatverandering moet verminderen.

50 procent vermogensbeheerders en banken heeft geen duurzaam beleid

Finner vroeg vermogensbeheerders en banken naar de duurzaamheid van de beleggingen en het beleggingsbeleid. Zij zijn verplicht om aan te geven hoe duurzaam het beleggingsbeleid is via SFDR-artikel 6, 8 of 9. Op dit moment heeft 50,5 procent van de partijen geen beleggingen met duurzame kenmerken. Er zijn maar vijf partijen met een portefeuille met een duurzame doelstelling.

Duurzaamheid belangrijk voor belegger

Finner deed ook onderzoek onder bezoekers van haar website naar het belang van duurzaamheid bij de keuze voor een vermogensbeheerder. Voor 70 procent van de respondenten is duurzaamheid belangrijk bij de keuze. De ondervraagden gaven ook aan waar zij liever niet in zouden willen beleggen. Dat zijn woekerleningen (79 procent), tabak (75 procent) en wapens (73 procent). Ook geeft 68 procent aan in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te willen beleggen.

Slechts 10 procent vermogensbeheerders belegt in lijn met Parijs Akkoord

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen moet zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃. Uit onderzoek van Finner onder banken en vermogensbeheerders blijkt dat slechts 10 procent van de partijen aangeeft dat haar beleid in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. Wat betreft mensenrechten is het beter geregeld in de beleggingsportefeuille van banken en beheerders. 63 procent van de partijen geeft aan de UN Global Compact te volgen, het internationale verdrag voor mensenrechten.

Lees meer over de onderzoeksresultaten

Share Button