Lening Groen Gezond Slim fonds impuls voor doorontwikkeling Madaster

”Afval is materiaal zonder identiteit”. Met dit motto in het achterhoofd koppelt Madaster vraag en aanbod van gebruikte materialen in de gebouwde omgeving aan elkaar middels een online materialenpaspoort. Om materialen oneindig beschikbaar te houden, dienen ze gedocumenteerd te worden. Co-founder Thomas Rau: “Waar opgeschreven wordt, wordt geschiedenis geschreven. En dat gebeurt in Utrecht, de snelst groeiende stad van Nederland. De enorme bouwopgave hier biedt de mogelijkheid nieuwe gebouwen als materialendepots in te richten.”

De toekenning uit het Groen Gezond Slim fonds is bekend gemaakt in de week van de circulaire economie. Een week waarin extra wordt stilgestaan bij de opgave waar we voor staan: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 en 100% minder verbruik in 2050.

Gedeputeerde economie Pim van den Berg: “In deze regio is veel ruimte voor innovatie en zijn schone energie en circulaire economie wat mij betreft vanzelfsprekend. TNO becijferde in 2016 de economische potentie van circulair bouwen en demonteren in de provincie Utrecht niet voor niets op 180 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar en 1.500 extra banen.”

Publieke online bibliotheek

Het doel van Madaster is afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster-platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaalidentiteit aan een locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort.

Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie, de financiële en circulaire waarde. Ieder gebouw krijgt als het ware een eeneiige digitale tweeling. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt zo eenvoudiger.

Financiering uit Groen Gezond Slim Fonds

ICT-platform Madaster, gevestigd in Utrecht, zal de komende tijd flink blijven investeren in de autonome- en partnerfunctionaliteiten van het platform. Inmiddels is het aantal klanten van Madaster de 200 gepasseerd en nadert het 1.500.000 geregistreerde m2.

Met de bijdrage uit het Utrechtse Groen Gezond en Slim-fonds kan Madaster de ambities van Utrecht beter faciliteren bij nieuwbouw, maar ook bij registratie van bestaande materiaalvoorraden in haar vastgoed. De stad, provincie en Economic Board Utrecht werken bijvoorbeeld al samen bij de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en toepassing van blockchain in het project Koplopersstraat. Rau: “De investering in de ontwikkeling van Madaster geeft ons de mogelijkheid nog veel meer samen op te trekken. Door te kiezen voor ondersteuning van Madaster wordt de ambitie van Utrecht echt – terecht!”

Van den Berg: Voor dit soort innovatieve projecten die daadwerkelijk bijdragen aan een circulaire economie in de regio hebben we destijds met de EBU het Groen, Gezond, Slim fonds in het leven geroepen. Dankzij toekomstbestendig ontwerp en door het inzetten en hergebruik van hoogwaardige materialen kunnen we in blijven spelen op de bevolkingsgroei en intensief ruimtegebruik van de regio. Ik ben er trots op dat een bedrijf als Madaster, winnaar van de Europese startup-verkiezing Tech for Social Impact, in Utrecht is gevestigd en een circulair product met wereldwijde potentie op de markt zet.”

Het Groen, Gezond, Slim Fonds is een van de investeringsfondsen van de Economic Board Utrecht.

Share Button