Lim­burg­se duur­zaam­heids­re­ge­ling krijgt 75 mil­joen uit Eu­ro­pa

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Provincie Limburg investeren beiden EUR 75 miljoen in de zogeheten ‘Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis’. Deze regeling is er voor particulieren: zij kunnen er geld lenen om hun woning klaar voor de toekomst te maken. Het is voor het eerst dat de EIB investeert in een fonds dat rechtstreeks geld leent aan particulieren.

In totaal is er met deze kapitaalinjectie zo’n EUR 234 miljoen beschikbaar voor ‘Duurzaam Thuis’. De provincie heeft een wat ouder woningbestand dan de rest van Nederland. Dat biedt kansen én de noodzaak om nu versneld investeringen te plegen. Het geld dat Limburgers kunnen lenen wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van zonnepanelen, maar ook voor isolatie, aanschaf van een warmtepomp of HR-beglazing. De regeling is er ook voor toekomstbestendige woningaanpassingen, zoals een traplift of drempelverlaging. De leningen worden beheerd en verstrekt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De overeenkomst tussen de Provincie Limburg en de Europese Investeringsbank werd vandaag, op donderdag 17 januari 2019, in Maastricht ceremonieel ondertekend door de Vice-President van de EIB, Andrew McDowell en door gedeputeerden Eric Geurts (Energie en Duurzaamheid) en Ger Koopmans (Financiën). Koopmans: “Europees en Limburgs geld wordt hiermee bereikbaar voor Limburgse huishoudens.”

Waarom Duurzaam Thuis?

De Provincie Limburg neemt de in het regeerakkoord opgenomen doelstelling ten aanzien van CO2-reductie (in 2030 49% minder CO2 dan in 1990) bijzonder serieus, zo blijkt uit de onlangs in Limburg gepresenteerde energie- en klimaattransitieaanpak ‘LEKTA’. De verduurzaming van de gebouwde omgeving speelt daarin een essentiële rol. Met ‘Duurzaam Thuis’ kunnen Limburgers fors besparen op hun energierekening en zélf hernieuwbare energie opwekken. Tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan onze duurzaamheidsopgaven.

De regeling  is een succes. Gedeputeerde Eric Geurts is verantwoordelijk voor de portefeuille Energie en Duurzaamheid: “Ik ben blij dat we het in Limburg aangedurfd hebben om dit financieringsinstrument aan te bieden. En dat er behoefte aan is, blijkt wel uit de cijfers. Inmiddels hebben we al ruim 10.000 leningen verstrekt, ter waarde van in totaal zo’n 85 miljoen euro. Daarmee hebben we niet alleen meer dan 20.000 ton CO2 bespaard, maar ook een flinke impuls op de arbeidsmarkt gerealiseerd. Ik schat in dat er zo’n 360 FTE aan arbeidsplaatsen bijgekomen is. Al deze successen zijn te danken aan de Limburgers die naar de toekomst durven kijken.”

Met de nieuwe investering heeft Limburg ’s lands grootste energie- en duurzaamheidsfonds voor particulieren.

Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Het is voor het eerst dat de EIB rechtstreeks investeert in de ‘eindgebruiker’. De EIB stelde eerder al EUR 30 miljoen beschikbaar voor het Limburgs Energiefonds, dat investeert in innovatieve energie- en duurzaamheidsprojecten.

Vice-President Andrew McDowell van de EIB: “Met het oog op de energietransitie zal efficiëntie een steeds belangrijkere rol spelen bij het besparen van energie en verminderen van emissies. Dit initiatief wil woonhuizen duurzamer maken, omdat privéwoningen vaak nog achterlopen als het op energie-efficiëntie aankomt. We zijn bijzonder trots op deze operaties omdat het de eerste keer is dat EIB-gelden door een intermediair direct aan burgers geleend zal worden. Hierdoor wordt Europese steun niet alleen zichtbaar en tastbaar, maar vooral ook bruikbaar!”

ELENA-subsidie

Behalve de nieuwe financiële impuls in ‘Duurzaam Thuis’ ontvangt de provincie Limburg een Europese Investeringssubsidie ELENA (European Local Energy Assistance) van EUR 3,4 miljoen. Het ELENA-instrument subsidieert 90% van de proceskosten, zowel op programma- als op projectniveau en draagt substantieel bij aan verdere versnelling van uitzettingen binnen de regeling Duurzaam Thuis. De middelen zullen voor de uitvoeringskosten en voor marketing en communicatie worden ingezet.

Aanvragen

Meer weten? Of zelf een duurzaamheidslening aanvragen? Neem een kijkje op www.limburg.nl/duurzaamthuis

Share Button