Pensioenfonds ABP wil koppeling beloning topman BP aan klimaatbeleid

ABP heeft samen met andere grote beleggers een klimaatresolutie ingediend bij olie- en gasconcern BP. De resolutie stelt drie eisen aan BP: een strategie die overeenstemt met het akkoord van Parijs, klimaatambities en -doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn en jaarlijkse rapportage daarover. De resolutie krijgt de steun van de topbestuurders van het Britse olie- en gasbedrijf en zal op de aandeelhoudersvergadering in mei in stemming worden gebracht.

ABP heeft via haar uitvoeringsorganisatie APG en mede namens het samenwerkingsverband Climate Action 100+, in de afgelopen periode hierover met BP een intensieve dialoog gevoerd. De resolutie eist van het bedrijf dat het klimaatambíties formuleert voor de lange termijn in combinatie met meetbare targets voor de eigen CO2-uitstoot op kortere termijn. Voor de broeikasgasemissies door het gebruik van de producten vraagt de resolutie in eerste instantie om deze te gaan meten. Ook vraagt de resolutie om de beloning van het topmanagement van BP te linken aan het klimaatbeleid.

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ABP: “Het is goed nieuws dat de resolutie gesteund wordt door het topmanagement van BP. En dat BP in navolging van Shell haar toekomst in de energietransitie wil schetsen om zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. En tegelijk is deze resolutie ook een belangrijk signaal naar andere olie- en gasbedrijven. Ook aan die bedrijven gaan wij vragen klimaatambities en doelen te stellen voor de korte, middellange en lange termijn, dit te koppelen aan het beloningsbeleid en te rapporteren over de voortgang. Het lijkt erop dat met de komst van de nieuwe topman BP het nu wel van belang vindt om echt bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. ABP hoopt dat de resolutie gesteund wordt.”

ABP diende de resolutie bij BP in via haar uitvoerder APG en samen met andere grote beleggers verenigd in Climate Action 100+. Dit is een samenwerkingsverband van grote beleggers die samen meer dan 32 biljoen dollar vertegenwoordigen. Dat is ongeveer een derde van al het geld dat wereldwijd voor en door partijen als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen wordt belegd. Daarbij richt het samenwerkingsverband zich op de 161 bedrijven die met elkaar verantwoordelijk zijn voor tachtig procent van de wereldwijde CO2- uitstoot. ABP en APG hebben zich bij Climate Action 100+ aangesloten om zo mondiaal samen te werken en meer invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van bedrijven.

Share Button