Limburgs Energiefonds (LEF) lid van Circle Economy

Het Limburgs Energiefonds (“LEF”), een regionaal investeringsfonds dat is opgericht door de Provincie Limburg, is het eerste in zijn soort dat lid wordt van Circle Economy.

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. zorgt voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren. Het gaat daarbij om projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, het verminderen van afval tonnages  of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest. Het LEF verstrekt aan deze projecten een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Het LEF verstrekt geen subsidies omdat het doel van het fonds is revolverend te zijn: zo kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd.

De Provincie Limburg heeft het LEF opgericht en Finquiddity Vermogensbeheer aangesteld als beheerder.

“We zijn erg trots en verwelkomen LEF graag als ons nieuwste lid. Ze geven het goede voorbeeld en financieren momenteel diverse circulaire projecten. Hun ambitie, specifieke circulaire focus en ervaring zullen van grote waarde zijn voor het werk dat we binnen Circle Economy doen “- Fieke de Haan, Lead Circle Finance Program

Met dit mandaat is LEF het eerste regionale investeringsfonds met een specifieke circulaire focus, het stimuleren van het behoud van waarde uit residuen van biologische, technische en energiecycli en het verbeteren van het efficiënte gebruik of hergebruik van hulpbronnen.

“Het Limburgs Energiefonds belooft een bijdrage te leveren aan de verdere groei van de circulaire economie. LEF financierde meer dan € 20 miljoen in circulaire projecten en mobiliseerde meer dan € 100 miljoen voor financiering door de private sector. Door lid te worden van de Circle Economy-gemeenschap, zullen we kennis delen en hopen we onze financiering van circulaire projecten op te voeren ” – Philip Tan, directeur Limburgs Energiefonds 

Vier voorbeelden van circulaire projecten gefinancierd door het Limburgs Energiefonds:

  • Dutch Green Carbon is de eerste circulaire carbonzwartproductiefaciliteit, ontwikkeld door Black Bear Carbon en Kargo Group, blackbearcarbon.com
  • Quality Circular Polymers verwerkt gebruikte kunststoffen tot hoogwaardige polymeren die worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunststoffen, www.qcpolymers.com
  • Weelec is een bedrijf dat elektronisch afval demonteert naar monostromen en grondstoffen die (her) bruikbaar zijn in normale productieprocessen. www.weelec.nl
  • N + P Group behoudt waarde uit niet-recycleerbare afvalstromen. Het afval wordt als monostroom verkocht of verwerkt tot grondstoffen en brandstoffen, bijvoorbeeld pellets die kolen of bruinkool vervangen, www.np-recycling.nl
Share Button