Grotere rol makelaar en taxateur in duurzaamheid

Bron
NVM

De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich tijdens een rondetafelgesprek over energie labels laten informeren door experts over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Tijdens dit gesprek werd onder andere aangegeven dat er een grotere rol voor makelaars is weggelegd op het gebied van duurzaamheid. De NVM onderzoekt een dergelijke rol al langer en heeft zich hier reeds positief over uitgesproken.

De door de Kamer uitgenodigde experts waren het er over eens dat er aanpassingen nodig zijn aan het huidige energielabel dat moet worden aangevraagd bij de verkoop van een huis. Op dit moment wordt dit vooral ervaren als een administratieve last en is het van weinig toegevoegde waarde.

Tijdens het debat werd ook gesproken over de rol die makelaars kunnen spelen met betrekking tot de informatievoorziening inzake de energieprestatie van de woning. De huizenkoper zou op die manier al eerder in het koopproces over de energiesituatie van de woning zijn geïnformeerd.

De NVM onderschrijft dit en benadrukt dat hiernaast ook een grote rol is weggelegd voor de taxateur, het liefst voorafgaande aan de aankoop van een woning. De NVM is voorstander van het standaard in het taxatierapport opnemen van een bepaling van energiebesparende maatregelen, een indicatie van bijbehorende investeringen en – zodra de systemen hiervoor zijn ingericht – een indicatie van energiebesparing.

Foto: NVM

Share Button