ING en EIB verstrekken 110 miljoen EUR voor investeringen in groene scheepvaart van Spliethoff

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben deze week een leningsovereenkomst voor 110 miljoen EUR ondertekend voor de financiering van Bevrachtingskantoor B.V. van de Nederlandse scheepsmanagementmaatschappij Spliethoff voor het retrofitten van 42 schepen van de vloot ervan met uitlaatgasreinigingssystemen en ballastwaterbeheersystemen. Hierdoor zal Spliethoff kunnen voldoen aan de voorschriften van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de EU-regelgeving inzake emissie in de atmosfeer en preventie van het vrijkomen van maritieme pathogenen die schadelijk zijn voor het mariene milieu. De EIB-lening wordt ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de hoofdpijler van het investeringsplan voor Europa, alsook de “Connecting Europe Facility” (CEF).

De lening maakt deel uit van het partnerschap voor 300 miljoen EUR inzake groene scheepvaart tussen ING en de EIB ter ondersteuning van sponsors van groene en duurzame projecten in de zeevervoersector met gunstige financiële voorwaarden. De EIB draagt 49,5 miljoen EUR bij in een faciliteit van 110,4 miljoen EUR die ING Bank NV heeft geregeld voor de financiering van de installatie van uitlaatgasreinigingssystemen en ballastwaterbeheersystemen op 42 schepen voor Bevrachtingskantoor B.V van Spliethoff. Er zullen 17 schepen worden geretrofit met zowel uitlaatgasreinigingssystemen als ballastwaterbeheersystemen, 5 schepen met uitlaatgasreinigingssystemen en 20 schepen met ballastwaterbeheerssystemen.

De geretrofitte schepen zullen significant lagere hoeveelheden zwaveloxide (SOx) en verontreinigende deeltjes (PM) uitstoten en de maritieme overdracht van invasieve soorten en ziekten in ballastwater voorkomen.

Loyens & Loeff, het transactie-advocatenkantoor dat namens ING Bank verantwoordelijk is voor deze deal, coördineert de documentatie tussen Spliethoff, de EIB en ING.

EIB-vicevoorzitter Vazil Hudak verklaarde het volgende: “Ons gezamenlijke programma met ING laat zien dat het vergroenen van de vervoerssector niet alleen belangrijk is voor het milieu, maar ook zakelijk gezien zinvol is. De steun van de Europese Commissie draagt ertoe bij dat de zeevervoersector gemakkelijker te financieren is voor de Bank, een goed voorbeeld van trans-Europees teamwork.”

Michel Fransen, CFO van de Spliethoff Groep verklaarde het volgende: “Wij installeren al sinds 2013 gaswassers op onze vloot en zijn zeer tevreden met de resultaten tot nu toe. Gaswassers zijn een zeer milieuvriendelijke oplossing om te voldoen aan de 2020-regelgeving. LNG of waterstof kunnen in de toekomst misschien nog betere alternatieven worden, maar alleen op langere termijn. De investering in gaswassers vrijwaart ook de belangen van onze aandeelhouders tegen onzekerheden wat betreft de beschikbaarheid en de prijzen van brandstof.”

Stephen Fewster, hoofd van ING Shipping verklaarde het volgende: “Duurzaamheid is een belangrijke strategische prioriteit voor ING. Als bank hebben we via onze financiering de meeste impact. Daarom zijn wij er erg trots op dat wij als partner van de EIB financiering kunnen verstrekken aan Spliethoff om de overgang naar een duurzamer bedrijfsmodel te ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan de toenemende milieunormen.”

Achtergrondinformatie:

Deze overeenkomst maakt deel uit van de bredere duurzaamheidsstrategie van ING, die tot doel heeft de overgang van de maatschappij naar duurzaamheid — ecologische, economische en sociale duurzaamheid — te vergemakkelijken en te financieren. In het kader hiervan draagt ING bij tot de ontwikkeling en bevordering van duurzame bedrijfsmodellen en onderzoekt zij hoe duurzame financiering de energietransitie kan ondersteunen en de klimaatverandering kan tegengaan.

Het project zal bijdragen tot een modal shift, waarbij goederen in plaats van over de weg over zee worden vervoerd, wat als de meest duurzame vervoerswijze voor dit soort goederen wordt beschouwd. Dit zal bijdragen tot een vermindering van de algemene klimaatimpact van het vervoer, en in het bijzonder van de koolstofvoetafdruk van de promotor.

De ING- en EIB-partnerschapsfaciliteit is beschikbaar voor klanten met een significante Europese belangstelling voor projecten die vooruitlopen op de bouw van nieuwe schepen, of het retrofitten van bestaande schepen, met een groen innovatie-aspect en geldt zowel voor de binnenvaart als voor zeescheepvaartondernemingen. Deze sectorrisico dragende faciliteit is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van transportschepen zullen verbeteren door de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen en de brandstofefficiëntie te verhogen. Projecten moeten aan ING worden voorgesteld en zijn onderworpen aan de financiële en niet-financiële criteria voor risicoaanvaarding van ING.

Share Button