Europese instituties bereiken akkoord over tekst van verordening over low-carbon benchmarks

Bron
Eumedion

Institutionele beleggers kunnen binnenkort betrouwbare en gestandaardiseerde benchmarks volgen om de CO2-voetafdruk van hun beleggingsportefeuille te verminderen. De Europese Raad, het EP en de Europese Commissie zijn het op 25 februari jl. namelijk eens geworden over de  definitieve tekst van een Europese verordening hieromtrent.

Deze verordening introduceert twee nieuwe typen benchmarks, namelijk ‘EU klimaattransitiebenchmarks’ en ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. Het eerste type moet de CO2-voetafdruk van de standaardbeleggingsportefeuilles verkleinen.

In dit soort benchmarks worden aandelen of obligaties van bedrijven opgenomen die tot eind 2022 meetbare CO2-reductiedoelstellingen (met een wetenschappelijke grondslag) hebben gesteld. Het tweede type benchmarks mag alleen aandelen of obligaties van ondernemingen opnemen die kunnen aantonen dat zij CO2-reductiedoelstellingen hebben die zijn afgestemd op de reductiedoelstellingen die in het klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen.

Een expertgroep zal de Europese Commissie adviseren welke bedrijven in welke type benchmarks mogen worden opgenomen en of bedrijven uit bepaalde ‘vervuilende’ sectoren sowieso niet mogen worden opgenomen in de ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. De verordening bepaalt verder dat alle aanbieders van benchmarks voortaan moeten uitleggen op welke wijze milieu-, sociale en governancefactoren een rol hebben gespeeld bij de selectie van bedrijven in een bepaalde index en hoe de selectiemethodiek past in de EU-doelstelling om de CO2-uitstoot te reduceren. Naar verwachting zal de verordening rond de zomer van 2019 in werking treden.

Bron: Nieuwsbrief Eumedion (februari 2019)

Share Button