BNP Paribas Asset Management lanceert ambitieuze, ondernemingsbrede duurzaamheidsstrategie

Om haar commitment aan duurzaam beleggen te versterken, lanceert BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) haar ondernemingsbrede duurzaamheidsstrategie (Global Sustainability Strategy). Hiermee zet BNPP AM een nieuwe stap in haar bijdrage aan een duurzame toekomst, in lijn met haar streven naar een duurzaam langetermijnrendement ten behoeve van haar klanten.

De strategie beschrijft in detail hoe BNPP AM duurzaam beleggen benadert, inclusief heldere doelen en commitments. De focus ligt op drie belangrijke duurzaamheidskwesties: energietransitie, milieu en gelijkheid (EMG). Met deze strategie richt BNPP AM het beleggingsvizier op de lange termijn, gaat zij de dialoog met ondernemingen en toezichthouders aan om de toepassing van de beste praktijken te stimuleren en bevordert zij het bewustzijn van de rol die financiering in de verduurzaming kan spelen.

De strategie rust op vier pijlers van duurzaam beleggen. Voor iedere pijler is een eigen robuust implementatieplan opgesteld. Samen versterken deze pijlers de wijze waarop BNPP AM belegt en langetermijnrendement realiseert, beleggingsideeën ontwikkelt, risico’s beheert en haar invloed bij ondernemingen en markten aanwendt.

De vier pijlers zijn:

  • ESG-integratie: BNPP AM integreert ESG (Environmental, Social and Governance)-criteria in de beleggingsprocessen waaronder beleggingsfilosofie, onderzoek en ideevorming, portefeuillesamenstelling, risicobeheer, dialoog, uitoefening van stemrecht, informatie en verslaggeving. De formele ESG Integration Guidelines (ontwikkeld in 2018) vormen de leidraad in deze ESG-integratie en het in 2018 opgezette ESG Validation Committee houdt toezicht op dit proces. De doelstelling is dat deze commissie in 2020 ieder beleggingsproces – en per definitie iedere beleggingsstrategie – heeft geëvalueerd en goedgekeurd.
  • Rentmeesterschap: BNPP AM is een actieve aandeelhouder en toegewijde belegger, die al jarenlang strikte en gedetailleerde richtlijnen voor de uitoefening van stemrecht in uiteenlopende ESG-kwesties hanteert. Met de duurzaamheidsstrategie versterkt BNPP AM haar benadering van rentmeesterschap: van de dialoog met ondernemingen in haar beleggingsportefeuilles tot actief overleg met beleidmakers, toezichthouders en brancheorganisaties over zaken als klimaat en natuurlijk kapitaal. BNPP AM is vertegenwoordigd in de Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) van de Europese Commissie, de Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) en een groot aantal andere initiatieven. Met de recente benoeming van twee hoofden Stewardship, voor Azië & Oceanië en het Amerikaanse Continent, heeft BNPP AM haar expertise op het gebied van rentmeesterschap versterkt.
  • Verantwoorde bedrijfsvoering en sectorgebaseerde uitsluiting: BNPP AM past de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN) toe en heeft voor diverse sectoren specifiek beleid opgesteld met richtlijnen voor screening en engagement. Het sectorbeleid wordt toegepast in alle open fondsen. Zo heeft BNPP AM recent een strenger uitsluitingsbeleid voor kolenmijnen en kolengestookte elektriciteitscentrales gepubliceerd.
  • Toekomstvizier – de EMG-routekaart: BNPP AM heeft een reeks doelen en kritieke prestatie- indicatoren (KPI’s) met betrekking tot energietransitie, milieu en gelijkheid (EMG) geformuleerd. Hierin geeft BNPP AM aan hoe zij haar beleggingsonderzoek, portefeuilles en dialoog met ondernemingen en toezichthouders op deze drie gebieden onderling inricht.

Gehanteerde KPI’s zijn onder meer:

  • CO2-intensiteit (gCO2/kWh) van beleggingen versus het scenario voor duurzame ontwikkeling van het Internationaal Energieagentschap (IEA); aandeel (%) van groene beleggingen in het beheerd vermogen (energietransitie, Sustainable Development Goals (SDG) 7, 9 en 13);
  • watervoetafdruk van onze portefeuilles, aantal ondernemingen die ten aanzien van ontbossing, drooglegging van moerassen en arbeidsomstandigheden (No Deforestation, No Peat, No Exploitation – NDPE) commitments zijn aangegaan of beleid hebben ontwikkeld (milieu, SDG’s 6 en 15);
  • percentage van vrouwelijke bestuursleden of aantal initiatieven om duurzamere kapitaalallocatie te bevorderen (gelijkheid en inclusieve groei, SDG’s 5, 8 en 10). BNPP AM heeft een routekaart opgesteld om deze strategie in de komende drie jaar uit te voeren. Vanaf 2020 gaat zij de impact en de voortgang van haar duurzaamheidsinitiatieven meten en daarover verslag uitbrengen, terwijl mettertijd aanvullende doelstellingen worden geïntroduceerd – met koppeling naar de EMG-routekaart en een specifiek duurzaam ontwikkelingsdoel (Sustainable Development Goal – SDG) van de VN.

Het commitment van BNPP AM aan duurzaamheid is niet nieuw: zij is al sinds 2002 een belangrijke speler in duurzaam beleggen. In dat jaar lanceerde zij haar eerste duurzame beleggingsfonds. De Principles for Responsible Investment (PRI https://www.unpri.org/) heeft aan BNPP AM al drie jaar op rij de hoogste rating (A+) toegekend; dit illustreert het commitment aan duurzaamheid. De benadering van duurzaamheid door BNPP AM is ook volledig in overeenstemming met de leidende positie van BNP Paribas Groep op het gebied van duurzame financiering. De Groep wil in het bijzonder de economie op een ethische manier financieren, de ontwikkeling van zijn medewerkers stimuleren, initiatieven met een maatschappelijke impact ondersteunen en een voortrekkersrol spelen in de overgang naar een koolstofarme economie. Het doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan de SDG-doelstellingen van de VN.

Frédéric Janbon, CEO van BNP Paribas Asset Management: “We staan op een splitsing van wegen: het is tijd dat de financiële wereld daadkrachtig actie onderneemt, wil zij een bijdrage aan een duurzame toekomst leveren, zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. BNPP AM gaat deze uitdaging met trots aan – we

zijn van mening dat dit in het belang van onze klanten is en een essentieel onderdeel van onze zorgplicht vormt. De wereldwijde duurzaamheidsstrategie en de daarmee samenhangende investeringen in ons team en onze systemen weerspiegelen onze aangescherpte ambitie en vormen een blauwdruk voor duurzaamheid in alles wat we doen – via onze beleggingsprocessen, maar ook via onze dialoog met onze medewerkers, ondernemingen, beleidsmakers en de samenleving. Dit staat centraal in onze strategie en ons vermogen om een duurzaam langetermijnrendement voor onze klanten te realiseren.”

Jane Ambachtsheer, Global Head Sustainability bij BNP Paribas Asset Management: “Als vermogensbeheerder verkeren we in de positie om een impact op de wereld om ons heen te hebben en de rol van ‘toekomstmaker’ op ons te nemen. Via onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie willen we de norm voor leiderschap in duurzaam beleggen bepalen. Dit biedt ons niet alleen de mogelijkheid om onze benadering en ambitie ten aanzien van duurzaam beleggen te communiceren, maar ook om duidelijke doelen en doelstellingen te formuleren zodat we onze impact en ons succes voor klanten en de economie kunnen meten. Ik ben er trots op dat BNPP AM deze ambitieuze strategie lanceert, en ik kijk ernaar uit om samen met onze beleggingsteams, klanten en sectorgenoten aan een CO2-arme, inclusieve toekomst te werken.”

Share Button