NN Investment Partners belegt voortaan volgens de Equator Principles

NN Investment Partners (NN IP) zal voor het financieren van projecten voortaan de Equator Principles (EP’s) toepassen. Dit is een raamwerk voor risicobeheer dat financiële instellingen gebruiken voor het vaststellen, beoordelen en beheersen van milieu- en maatschappelijke risico’s van projecten. De EP’s zijn vooral bedoeld als standaard voor due diligence en monitoring om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van risico’s. De EP’s speelden in het verleden al een belangrijke rol in ons beleggingsproces, maar door de formele invoering zullen we er voortaan ook over rapporteren. NN IP belegt niet in projectfinancieringen die niet aan de EP’s voldoen. Dit versterkt het duurzame karakter van onze beleggingsportefeuille.

NN IP past de EP’s met ingang van vandaag toe. Zo committeren we ons aan de wereldwijd erkende benchmark voor de financiële sector voor het beheersen van risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en governance. De EP’s zijn in 2003 geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat projecten op een maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden ontwikkeld. In de derde editie van de EP’s, die in 2013 in werking is getreden, gaat het niet meer alleen om infrastructuur, projectfinanciering en adviesdiensten, maar ook om project-gerelateerde bedrijfsleningen en overbruggingskredieten.

De EP’s worden vrijwillig toegepast door financiële instellingen die hun impact op het milieu en de maatschappij willen verkleinen via de projecten die zij financieren. Op dit moment passen meer dan 90 financiële instellingen in 37 landen de EP’s toe. NN IP onderstreept op deze manier zijn sterke focus op duurzaamheid in zijn strategie voor infrastructuurleningen. De EP’s zijn gebaseerd op de Performance Standards on Environmental and Social Sustainability van de International Finance Corporation (IFC) en op de richtlijnen voor milieu, gezondheid en veiligheid van de Wereldbankgroep.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN Investment Partners: “We zijn blij met de formele toepassing van de Equator Principles, die een logische aanvulling zijn op ons raamwerk voor verantwoord beleggen. We zijn ervan overtuigd dat de integratie van deze elementen in ons analyse- en besluitvormingsproces bijdraagt aan betere rendementen en het beperken van de risico’s. Als we de juiste projecten financieren, kunnen we aantrekkelijke rendementen genereren en diversificatievoordelen bieden voor meer traditionele vastrentende portefeuilles, terwijl we ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. Voorbeelden zijn massatransport met een lage CO2-uitstoot, infrastructuur ter bescherming tegen overstromingen of de bouw van scholen.”

Het lidmaatschap van de EP Association past perfect bij het streven van NN IP om bij te dragen aan een meer duurzame economie en een welvarende samenleving. De strategie voor duurzame infrastructuurleningen is een goed voorbeeld van een strategie waarbij duurzaamheid en rendement hand in hand gaan. De strategie is gericht op maatschappelijke infrastructuur, transport, energieactiva, nuts- en milieuactiva en digitale infrastructuur. Het is dus veel breder dan alleen groene energie. Dit komt ook terug in de rapportage die het fonds aan beleggers verstrekt. Hierin staan maatstaven voor bijvoorbeeld het vermijden van broeikasgassen, geproduceerde energie en afvalvermindering, of meer specifieke gegevens die per sector verschillen, zoals meer transportcapaciteit (zoals Lightrail) of minder verbruik van water en energie (gebouwen). Onze beleggingen in infrastructuur zijn gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties en onze rapportage geeft een duidelijk beeld van de specifieke doelen waaraan het fonds bijdraagt.

Share Button