Achmea scherpt uitsluitingenbeleid beleggingen aan

Bron
Achmea

“Vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ beleggen we op een maatschappelijk verantwoorde manier met respect voor de wereld om ons heen en voor toekomstige generaties. Door het integreren van ESG-criteria in ons beleggingsproces, geloven we op de lange termijn meer te waarde te creëren voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Als onderdeel van ons MVB-beleid, kiest Achmea ervoor om beleggingen uit te sluiten als deze indruisen tegen algemeen erkende maatschappelijke normen en onze eigen overtuigingen. Denk aan de tabaksindustrie, kolen of bedrijven die controversiële wapens maken. Ook kijken we naar landen. Is er sprake van vergaande corruptie of schending van mensenrechten en bestaat er geen verwachting op verbetering hiervan? Dan sluiten we die landen uit.”

Vanaf 1 januari is de nieuwe uitsluitingenlijst van toepassing op de beleggingen van Achmea.

In de lijst zijn wijzingen zichtbaar die gevolg zijn van twee aanpassingen in ons MVB- beleid. De criteria waarop we beleggingen in landen beoordelen zijn aangescherpt, waardoor terug te zien is dat we nu meer landen en staatsbedrijven uitsluiten. Ook beoordelen we bedrijven voortaan sneller als er sprake is van schending van internationale normen op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsnormen of milieunormen[1].

Criteria voor uitsluiten landen aangescherpt

Achmea sluit landen uit die systematisch mensenrechten op grove wijze schenden. Dit geldt ook voor landen die het non-proliferatie verdrag schenden. Landen uitsluiten betekent in de praktijk dat wij niet meer beleggen in staatsleningen van dat land. Ook beleggen we niet meer in staatsbedrijven van dat land. Een onderneming wordt als staatsbedrijf aangemerkt indien de staat meer dan 50% van de aandelen bezit. Voor de uitsluiting van landen is een belangrijk handvat de Sanctiewet 1977. Daarnaast is ons beleid erop gericht dat landen voldoen aan een aantal minimale standaarden. We maken daarbij gebruik van de Freedom in the World index, de ITUC Global Rightsindex en de Corruption Perception Index. Deze indexen geven aan hoe landen presteren op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en corruptie. Wij hebben besloten de normen die we hanteren op deze 3 indexen aan te scherpen.

Directe beoordeling bedrijven die normen schenden

We hebben ook ons beleid rondom het beoordelen van deze zogenaamde normenschenders aangescherpt. Dit zijn bedrijven waarbij sprake is van een geverifieerde schendingen van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen of milieunormen zoals genoemd in het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human rights. Voortaan beoordelen we direct of het bedrijf op de uitsluitingenlijst komt als er sprake is van een geverifieerde schending. Voorheen werd een bedrijf eerst twee jaar op een zogenaamde ‘watchlist’ geplaatst.

Nieuwe uitsluitingenlijst per 1 januari 2023

De doorvertaling van deze aangescherpte normen zie je terug in onze nieuwe uitsluitingenlijst. De lijst wordt elk half jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Meer informatie over de MVB aanpak en het beleid van Achmea is hier te vinden: https://www.achmea.nl/waar-we-voor-staan/duurzaamheid/duurzaam-beleggen

De nieuwe lijst is hier te vinden: https://www.achmea.nl/-/media/achmea/documenten/duurzaam/verantwoord-beleggen/documentatie-mvb/uitsluitingslijst-beleggen-per-1-januari-2023.pdf

Share Button