Follow This trekt klimaatresolutie bij Shell in

Nederlandse beleggers willen Shell dit jaar de tijd geven om zijn klimaatambitie in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Follow This trekt daarom de klimaatresolutie voor Shell in. Dit besluit kwam tot stand na intensief overleg met zes van de tien grootste Nederlandse beleggers die de klimaatresoluties afgelopen jaren steunden (Aegon, NN Investment Partners, MN, Van Lanschot Kempen, Actiam, Blue Sky Group). Zij maken binnenkort bekend welke specifieke emissiereducties ze verwachten van Shell om in lijn te komen met Parijs. Follow This verwacht dat deze beduidend ambitieuzer worden de emissiereducties die Shell nu belooft.

“Dankzij de steun van deze beleggers, die voor onze klimaatresoluties stemden, formuleerde Shell als eerste olie- en gasbedrijf ter wereld een klimaatambitie,” zegt Mark van Baal. “Vooral het feit dat deze ambitie ook de uitstoot van Shells producten behelst (Scope 3 in jargon) was een industry-leading stap. Olie- en gasbedrijven stelden namelijk altijd dat de uitstoot van hun producten buiten hun verantwoordelijkheid viel.” “Na intensief overleg met deze beleggers, die de afgelopen jaren voor onze resoluties stemden, hebben we daarom besloten Shell de tijd te geven om die klimaatambitie in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs.”

De twee belangrijkste redenen waarom dit besluit in de missie van Follow This past:

  • Deze beleggers gaan binnenkort duidelijk maken welke specifieke emissiereducties zij van Shell (en de daarmee de hele sector) verwachten om Parijs te halen

    Deze Nederlandse beleggers gaan Shell en daarmee de hele sector duidelijk maken welke ambities en doelen ze van hen verwachten om in lijn te zijn met Parijs. Dit statement volgt binnenkort. “Deze moeten beduidend ambitieuzer worden dan de emissiereductie van 30% (#) in 2050 die Shell nu belooft.”

  • Focus op BP, Equinor, Chevron en de anderen
    De Follow This klimaatresolutie staat dit jaar ook op de agenda’s van Equinor (15 mei), BP (21 mei) en Chevron (29 mei). Beleggers kunnen zich dan dit jaar focussen op olie- en gasbedrijven die nog niet zo ver zijn als Shell. Follow This verwacht dat veel beleggers deze klimaatresoluties zullen steunen, zodat ook deze bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor de uitstoot van hun producten (Scope 3), zoals Shell al heeft gedaan.

Missie van Follow This

“Op dit moment is deze samenwerking met deze investeerders de beste stap richting onze missie,” zegt Mark van Baal van Follow This. “Onze missie is dat de hele olie- en gasindustrie, die het klimaatakkoord van Parijs kan maken of breken, zich daadwerkelijk committeert aan Parijs en daadwerkelijk gaat investeren in een duurzame energievoorziening.”
“Veel olie- en gasbedrijven zijn machtiger dan de meeste overheden. Aandeelhouders die inzien dat ze op lange termijn geen goed rendement kunnen maken in een wereldeconomie met ontwrichtende klimaatverandering, zijn de enigen die ze tot de orde kunnen roepen.”

Shells klimaatambitie is nog onvoldoende

Follow This benadrukt dat Shells industry-leadingambitie nog moet worden aangescherpt om in lijn met Parijs te zijn. Shells huidige ambitie voor 2050 is een emissiereductie van ongeveer 30% (#). IPCC-scenario’s vragen om een (netto) emissiereductie tussen 65% (2°C) en 100% (1,5°C) om in lijn te zijn met Parijs (*). Indien nodig dient Follow This in de toekomst nieuwe resoluties in bij Shell.

Effectief

“We hebben bij Shell gezien hoe effectief klimaatresoluties kunnen zijn wanneer ze gesteund worden door grote beleggers. We hopen dat de andere klimaatresoluties hetzelfde effect sorteren als bij Shell: doelen voor het terugbrengen van de emissies (Scope 3).”

Ten slotte:

  • “Dit was de moeilijkste beslissing uit de geschiedenis van Follow This, zeker omdat onze resoluties zo effectief waren, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste tussenstap is naar de eindbestemming van alle beleggers: Parijs.”
  • “We geven Shell nu adempauze door onze resolutie in te trekken. Shell is nog niet van ons af. We willen dat Shell in lijn met Parijs investeert.” In 2018 investeerde Shell 24,2 van de 25 miljard dollar in fossiele brandstoffen in plaats van een duurzame energie.
  • “We blijven Shell steunen om zijn ambities en doelen in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.”
  • Follow This had verwacht dat de groep aandeelhouders die voor de klimaatresolutie zou stemmen of zich zou onthouden, zou zijn gegroeid in 2019. Er is bijvoorbeeld een grote groep institutionele beleggers die dezelfde resolutie bij ExxonMobil heeft ingediend (die is afgewezen). De belangrijkste vraag uit de Follow This klimaatresolutie (doelen voor Scope 3, wat in 2017 nog ‘buiten de verantwoordelijkheid van bedrijven’ werd genoemd) wordt langzaam mainstream. Het bewijs hiervoor is dat de institutionele resolutie bij ExxonMobil exact dezelfde vraag stelt als Follow This: lange-termijn emissiedoelen in lijn met Parijs voor het bedrijf en zijn producten (Scope 1,2 en 3).
Share Button