AFM en AMF pleiten voor meer transparantie in prospectus voor groene obligaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Franse toezichthouder AMF ondersteunen Europese voorstellen om beleggers in groene obligaties meer transparantie te bieden. Dat stelt beleggers in staat betere beleggingsbeslissingen te nemen en stimuleert de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in de Europese Unie.

Als onderdeel van het ‘action plan for sustainable finance’ wil de Europese Commissie medio 2019 de inhoud van het prospectus met betrekking tot de uitgifte van groene obligaties vaststellen. Deze uitgiftes vormen een belangrijke schakel in de financiering van projecten voor de energietransitie. Beleggers tonen hier grote belangstelling voor. De AFM en de Autorité des Marchés Financiers (AMF) leveren met een gezamenlijk position paper een bijdrage aan deze Europese discussie. Duurzaamheid is voor beide een prioriteit.

Aanvullende informatie in prospectus voor groene obligaties

De toezichthouders pleiten onder meer voor aanvullende informatie in het prospectus als een uitgevende instelling een obligatie-uitgifte als ‘groen’ kwalificeert. Het prospectus moet dan informatie bevatten over de doelbestemming van geïnvesteerd geld, de projectselectie en het management van de opbrengsten. De uitgevende instelling moet ook specificeren of hij overweegt om te voldoen aan standaarden voor groene obligaties, te rapporteren over het gebruik van de opbrengsten en om een derde partij dit te laten verifiëren.

Duurzaamheid

Het position paper past in de ambitie van de AFM: als onafhankelijk gedragstoezichthouder maakt zij zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn in Nederland. Aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector is daarbij een belangrijk speerpunt. Zo voert de AFM momenteel verkennend onderzoek uit naar ontwikkelingen in de duurzame obligatiemarkt in Nederland.

Share Button