SDE+ najaar 2018: budget volledig toegekend

Tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018 ontving RVO.nl 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedroeg ruim € 7,7 miljard. 4.618 projecten kregen een positieve beschikking – met een totale waarde van € 6 miljard. Hiermee is het budget SDE+ najaar 2018 volledig toegekend.

55% van het budget ging naar 4.411 Zon-PV projecten. Naar de categorie Wind (land, meer en primaire waterkering) ging 31% van het budget.

Beschikkingen SDE+ najaar 2018

categorie aantal beschikte projecten totaal beschikt bedrag

(€ mln)

totaal beschikt vermogen
(MW)
beschikte jaarlijkse
productie (PJ/jr)
Zon-PV 4.411 3.291 2.953 10,1
Windenergie 143 1.874 758 9,7
Biomassa warmte en WKK 35 514 214 4,4
Geothermie 3 270 81 1,8
Biomassa gas 2 42 9 0,3
Zonthermie 19 9 14 <0,1
Waterkracht 5 1 <1 <0,1
Totaal 4.618 6.000 4.029 26,3

nb De tabel toont afgeronde waarden. De som van de getoonde waarden kan daarom afwijken van het totaal

Productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. De SDE+ najaarsronde 2018 was open van 2 oktober tot en met 8 november 2018.

Meer weten?

Share Button