‘Accelerating the sustainability shift’ door partnership van ABN AMRO met Ecochain

ABN AMRO introduceert Impact Based Banking, een propositie die ondernemers helpt om hun verduurzaming te versnellen. Dankzij een strategisch partnership met Ecochain krijgen zakelijke klanten van ABN AMRO toegang tot deze unieke tool. Ecochain is een innovatief technologiebedrijf dat met unieke software de combinatie maakt tussen duurzaamheidsdata en financiële data.

Na een succesvolle pilot met klanten uit verschillende sectoren is op 23 augustus het contract getekend met Ecochain als strategisch partner. Fred Bos, Managing Director Advisory Banking: “Ecochain heeft een prachtige tool ontwikkeld om de hele levenscyclus van een bedrijf inclusief de milieu footprint in kaart te brengen. Na deze inventarisatie worden de financiële optimalisaties en verduurzamingsmogelijkheden afgezet tegen benodigde investeringen.”

Inzicht in milieu-impact voor klanten

Veel ondernemers zijn bezig met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering maar hebben vaak geen objectieve inzichten in de milieu-impact van hun bedrijf. Ecochain is een innovatief technologiebedrijf dat met unieke software de combinatie maakt tussen duurzaamheidsdata en financiële data. Hiermee krijgt de klant inzicht in de footprint van zijn bedrijf, inclusief de processen en producten die daaraan bijdragen. De verkregen inzichten stelt relatiemanagers van ABN AMRO in staat om met de klant te kijken naar het verduurzamingspotentieel voor hun bedrijf. Mocht hiervoor een financiering nodig zijn, dan levert de data een business case op en kunnen de relatiemanager en Credit Risk of Asset Based Finance beoordelen of het verzoek haalbaar is. De software maakt het mogelijk om de behaalde CO2-besparing die onze klanten realiseren eenvoudig en digitaal gecertificeerd te maken.

Floris van Lanschot, CEO van Ecochain Technologies: “ABN AMRO is onze ideale partner vanwege haar ambitie, mensen en netwerk. Samen kunnen we onze environmental intelligence software nog sneller en breder in de markt zetten en bedrijven helpen in hun transitie naar een duurzame, circulaire bedrijfsvoering.”

Goede resultaten uit de pilot leiden tot partnership

Een eerste proef met de software van Ecochain onder tien klanten leverde al direct indrukwekkende resultaten op Jan de Ruyter, Sector Banker Agri: “De resultaten uit de pilot waren indrukwekkend. Alle tien de klanten hebben we aan nieuwe inzichten kunnen helpen om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen. De eerste datascans hebben een potentiële reductie van bijna 90.000 ton CO2 geïdentificeerd met 10 miljoen aan investeringen. Deze reductie is gelijk aan de volledige uitstoot van 5.000 auto’s een jaar lang.”

Share Button