Solide resultaten Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2019

In het eerste half jaar van 2019 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gegroeid naar EUR 4,6 miljard (ultimo 2018: EUR 4,2 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers van 2018 is het totaal beheerd vermogen gestegen met 10,4%.  

Het merendeel van de Triodos beleggingsfondsen is gegroeid in het eerste halfjaar van 2019, waarbij opgemerkt kan worden dat de Energie & Klimaat fondsen en de Impact Equities & Bonds strategie het sterkst hebben bijgedragen aan de groei van het totaal beheerd vermogen.

Jacco Minnaar, Directievoorzitter van Triodos Investment Management: “Het is bemoedigend om in een tijd van toenemende concurrentie in de sector van duurzaam beleggen, een stabiele groei van de aan ons toevertrouwde middelen te ervaren. Samen met een solide en groeiende achterban van investeerders die willen beleggen voor positieve verandering, blijven we met onze investeringen bijdragen aan het adresseren van de vele wereldwijde uitdagingen van deze tijd.”

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van 2019

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw en voeding, tot beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen onze duurzame transitiethema’s.

In het eerste halfjaar van 2019 wisten zowel Triodos Renewables Europe Fund als Triodos Groenfonds sterke groei te realiseren. Triodos Renewables Europe Fund, het fonds dat belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten, groeide met 21,7% naar EUR 101,0 miljoen. Triodos Groenfonds, het fonds dat belegt in groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, kende een groei van het beheerd vermogen van 9,2% naar EUR 966,2 miljoen. Als gevolg van de sterke instroom heeft het fonds met ingang van 5 augustus 2019 de uitgifte van aandelen tijdelijk opgeschort.

De Triodos Impact Equities & Bonds fondsen, de fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven en obligaties die een actieve bijdrage leveren aan de duurzame transitie, realiseerden een gecombineerde groei van het beheerd vermogen van 20,2% naar EUR 1.780,4 miljoen. Het beheerd vermogen van het discretionair vermogensbeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland steeg met 15,5% naar EUR 728,9 miljoen. De groei van beide strategieën is het gevolg van de combinatie van een toename van de toevertrouwde middelen en ontwikkelingen op de beurs in het eerste half jaar van 2019.

Triodos Fair Share Fund realiseerde een groei van 5,7% naar EUR 386,6 miljoen. Triodos Microfinance Fund kende een fractionele daling van het beheerd vermogen van 0,4% naar EUR 380,1 miljoen als gevolg van de verkoop van aandelen in het fonds door een grotere institutionele investeerder. Deze uitstroom werd echter bijna volledig gecompenseerd door de sterke instroom in het eerste halfjaar van 2019. Beide fondsen beleggen in microfinancieringsinstellingen en banken in opkomende markten.

Triodos Organic Growth Fund, het fonds dat investeerders de mogelijkheid biedt om te participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa, kende ook een fractionele daling van het beheerd vermogen van 0,8% naar EUR 54,9 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Multi Impact Fund, het Triodos fund-of-funds, daalde met 3,3% naar EUR 36,5 miljoen.

In het eerste halfjaar van 2019, steeg de intrinsieke waarde van SFRE Fund met 5,1% naar USD 38,4 miljoen. Het fonds is in maart 2015 opgericht door de Global Alliance for Banking on Values (GABV) en is wereldwijd het eerste open-end beleggingsfonds dat is opgericht om langetermijnkapitaal te verstrekken aan waardengedreven banken. Triodos Investment Management heeft het fondsmanagement van dit fonds per 1 januari 2018 op zich genomen.

Share Button