EIB and NWB Bank steunen klimaatinvesteringen en watermanagement

Bron
NWB

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) maken samen EUR 200 miljoen beschikbaar voor klimaat-gerelateerde investeringen door waterschappen. De financiering is voornamelijk bedoeld voor hoogwaterbescherming- en watermanagementprojecten, en komt daarmee alle Nederlandse burgers ten goede. De samenwerking tussen de EIB en de NWB Bank is erop gericht de waterschappen van nog aantrekkelijkere financiering te kunnen voorzien. De NWB Bank geeft de voordelen van de financiering van de EIB één op één door aan de waterschappen.

“Veel mensen onderschatten het belang van de waterschappen,” stelt Heinz Olbers, EIB Directeur voor leningsoperaties in West-Europa. “Maar juist in Nederland hebben deze organen een enorme verantwoordelijkheid om het water te beheren en het land droog te houden – zeker met het oog op klimaatverandering. De NWB Bank is al jaren een natuurlijke partner voor de EIB om waterprojecten mee te financieren en we zijn erg blij met de voortzetting van deze samenwerking.”

Binnen het project leent de EIB EUR 100 miljoen aan NWB Bank, onder voordelige voorwaarden en met een looptijd van 25 jaar. Binnen haar mandaat mag de EIB maximal 50% van elk gefiancierd project bekostigen, waardoor NWB Bank de andere helft opbrengt. Zo zal een totaal van EUR 200 miljoen met voordelige voorwaarden beschikbaar komen voor investeringen door de Nederlandse waterschappen.

Frenk van der Vliet, Chief Commercial Officer van de NWB Bank, voegt toe: “De waterschappen zijn toonaangevend op het gebied van klimaatadaptatie, -mitigatie en biodiversiteit. Ook zijn ze koploper in het beperken van het eigen energieverbruik en het zelf duurzaam opwekken van energie. Met deze aantrekkelijke financiering brengen we de duurzaamheidsdoelen weer een stukje dichterbij”.

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. De aandelen van de EIB zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In 2018 stelde de Bank zo’n EUR 2 mld beschikbaar in leningen voor Nederlandse projecten in verschillende sectoren, waaronder onderzoek & ontwikkeling, transport, zorg and het MKB.

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een national promotional bank die in 1954 is opgericht door de waterschappen. De bank bedient niet alleen waterschappen maar ook gemeenten en provincies en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Ook is de bank actief in de financiering van publiek-private samenwerking (“PPS”) en duurzame energie. De NWB Bank voorziet haar klanten van passende en zo gunstig mogelijke financiering en richt zich daarbij nadrukkelijk op duurzaamheid. De bank financiert zichzelf met behulp van haar AAA/Aaa-ratings op de internationale geld- en kapitaalmarkten en is een toonaangevend uitgever van Green en Social Bonds. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Share Button