Limburgs Energie Fonds financiert productie van gerecyclede groene dakpanelen

Het Limburgs Energie Fonds financiert de onderneming CeRu voor de realisatie en exploitatie van een fabriek van circulaire rubber retentiepanelen. De panelen zullen worden gemaakt van rubber korrels die van gerecyclede kunstgrasvelden afkomen en daar geen toepassing meer hebben. Met de retentiepanelen kan water worden vastgehouden op daken en onder parkeervelden, en kunnen groene daken worden gerealiseerd.

Groene daken dragen bij aan het verlagen van de zogenaamde Urban City Heat, oftewel het fenomeen dat stadscentra 3 tot 6 graden warmer zijn dan de buitenwijken. Daarnaast zijn de CO2, NOx en PM (fijnstof) niveaus in- en rondom steden hoog en boven de norm. Begroeiing op het dak absorbeert een deel van deze emissies. In aanvulling daarop zorgen retentiepanelen voor het bufferen van water, om de druk op onze riolering en water management systemen te verminderen. Met de alsmaar groeiende verstedelijking, de verstening van steden en de klimaatverandering, zal de vraag naar waterbuffering en groene daken de komende jaren naar verwachting toenemen. CeRu speelt in op deze vraag.

De meeste huidige groene daken worden gerealiseerd op dunne plastic materialen. De CO2 footprint voor productie van deze materialen (plastics) is aanzienlijk hoger dan die van de panelen van CeRu. Daarbij zijn de panelen van CeRu zwaarder en hoger, waardoor deze meer water kunnen bufferen,  stormvast zijn en een levensduur hebben van 100 jaar. Aan het einde van de levensduur kunnen de panelen volledig gerecycled worden. Omdat het product ook buigzaam en niet breekbaar is kan er op gelopen en gereden worden zodat het product zich ook leent voor tuinparken op daken en als waterbuffering op-, in- en onder bestratingen. Omdat Ceru als eerste Nederlandse (en wereldwijde) producent haar retentiepanelen van afvalstromen maakt, wordt er tevens bijgedragen aan een circulaire economie met hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Met de financiering van het Limburgs Energie Fonds kan de eerste productiefaciliteit in Venlo worden ontwikkeld, waar jaarlijks straks voor ca. 80.000m2 aan panelen kan worden geproduceerd. Door nu een significante financiering te verstrekken voor de realisatie van de eerste productielijn, verwacht het Limburgs Energie Fonds dat CeRu zowel de techniek als haar businessmodel op commerciële schaal kan bewijzen, zodat zij vervolgens zal kunnen opschalen met financiering van conventionele partijen.

Jan-Willem König van het Limburgs Energie Fonds: “CeRu scoort op veel van de doelstellingen van het Limburgs Energie Fonds. De onderneming maakt een circulair product van een reststroom die anders de afvalverbrandingsinstallatie in gegaan zou zijn, en draagt daarnaast bij aan de ontwikkeling van hoogwaardige groene daken. Doordat zowel in het productieproces als met het uiteindelijke product CO2 en vervuiling wordt bespaard, levert het financieren van CeRu zowel directe als indirecte positieve ecologische impact op”.

Limburgs Energie Fonds

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Share Button