Nederlandse overheid en Rabobank kondigen investeringen in AGRI3 Fonds aan

Het AGRI3 Fonds voor duurzame landbouw en bosbescherming krijgt versterking van twee nieuwe investeerders. Donderdag 23 januari kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken aan in te stappen als publieke investeerder met 40 miljoen Amerikaanse dollar, gelijktijdig maakte Rabobank op het World Economic Forum in Davos bekend eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. Dankzij deze middelen wordt commerciële financiering van het fonds gekatalyseerd, met als doel het financieren van duurzame landbouw en bosbescherming te versnellen.

Tropische bossen sleutel voor beperken klimaatverandering 

De groeiende vraag naar voedsel zet agrarische grond en bossen fors onder druk. Jaarlijks verdwijnt 7 miljoen hectare tropisch regenwoud. Tezamen met emissies vanuit landbouw is de CO2-uitstoot die aan dit bosverlies is te wijten goed voor 24 procent van de wereldwijde CO2-emissies, meer dan de gecombineerde uitstoot van auto’s en vliegtuigen. Het AGRI3 Fonds is opgericht door het VN Milieuprogramma en Rabobank, samen met partner IDH Sustainable Trade Initiative en ondersteund door FMO, om klimaatverandering tegen te gaan.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag: “Het AGRI3 Fonds zorgt voor een unieke kans om op grote schaal bij te dragen aan duurzame landbouw en de bescherming van bossen. Bovendien helpt het fonds de benadering van de financiële sector ten opzichte van duurzame investeringen te verbeteren.”

‘Natuur-positieve landbouw’

Via de combinatie van publieke en private financiering heeft het fonds tot doel om 1 miljard dollar aan kapitaal vrij te maken voor de overgang naar meer duurzame landbouw. Het fonds biedt garanties om gedeeltelijk de risico’s van projecten over te nemen en biedt tevens geld voor technische assistentie (TA). Bedrijven uit de voedselproductieketen, en zeker boeren, kunnen hier gebruik van maken. “Als coöperatieve bank is het niet meer dan logisch dat we deze rol pakken om onze cliënten te helpen de nodige verbeteringsslag in duurzaamheid te maken,” vertelt Wiebe Draijer, directievoorzitter van de Rabobank. “De injectie van de Nederlandse overheid is een welkome toevoeging in het AGRI3 Fonds. Ik ben ervan overtuigd dat we tezamen met onze bijdrage deze slag kunnen aanjagen.”

“AGRI3 vormt met soortgelijke financieringsconstructies voor landgebruik de hoeksteen van nieuwe financiële architectuur voor ontbossingsvrije en natuur-positieve landbouw. Daarin is het VN Milieuprogramma de aanjager geweest,” stelt Inger Andersen, directeur van het VN Milieuprogramma. “We zijn dankbaar dat de Nederlandse regering deze cruciale bijdrage levert aan het AGRI3 Fonds. Het is tijd dat banken, investeerders, overheden en de agribusiness mee gaan doen met instituties als Rabobank met het financieren van duurzame voedsel- en bosbouwketens, om het klimaat te redden, biodiversiteit te beschermen en duurzame ontwikkeling te versterken.

Rolmodel

Het AGRI3 Fonds fungeert als rolmodel voor banken en financiële instituties. Zij kunnen tevens aansluiten bij dit fonds. Broodnodig, omdat de Duurzaamheidsdoelen van de VN vragen om duurzame landbouwinitiatieven op grote schaal. De bijdrage van de Nederlandse overheid helpt om middelen vrij te maken bij impact investeerders en commerciële financiers. Boeren en voedselproducenten die tot op heden geen toegang hadden tot deze middelen, vinden in het AGRI3 Fonds een alternatief om hun investeringen voor duurzame voedselproductie te financieren.

Start van het AGRI3 Fonds

Nu de Nederlandse overheid de injectie van 40 miljoen heeft goedgekeurd, zal het AGRI3 Fonds in de eerste helft van 2020 uitrollen. Mirova Natural Capital, FOUNT en Cardano Development zullen daarbij optreden als investeringsadviseurs. Het fonds staat open voor deelname van commerciële banken en investeerders die inzetten op duurzame landbouw en bosbehoud. Aanpalend aan het fonds wordt een faciliteit voor technische assistentie opgericht, gemanaged door IDH. Deze AGRI3 TA-voorziening zal ondersteuning bieden om potentiële projecten investeringsrijp te maken. Ook versterkt het impact tracering en kennisdeling vanuit het AGRI3 Fonds en diens investeerders om groei van duurzaam landgebruik wereldwijd te versnellen.

Share Button