Meer verzekeraars krijgen maatschappelijke thema’s in het vizier

De negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland verbeterden het afgelopen jaar hun beleggingsbeleid op thema’s als corruptie, wapens, klimaatverandering, bonussen en mijnbouw. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. NN Group voerde de meeste verbeteringen door, gevolgd door achtereenvolgens Aegon, Vivat, VGZ, Achmea, Allianz en ASR. CZ en Menzis boekten slechts minimale vooruitgang. ASR, Vivat en Achmea zijn de koplopers in de beleidsvergelijking van de Eerlijke Verzekeringswijzer, op geruime afstand gevolgd door NN Group. Allianz, Aegon, VGZ, Menzis en CZ sluiten successievelijk de rijen.

‘NN Group is goed op stoom gekomen met veel verbeteringen in het beleggingsbeleid’, reageert projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Bij het vorige beleidsonderzoek in 2018 haalde NN Group slechts op één thema een voldoende, en daarnaast 20 onvoldoendes. Nu krijgt NN Group op negen thema’s een voldoende, en staan er nog twaalf onvoldoendes, dat ziet er al een stuk beter uit’, stelt Bolten. ‘We moedigen NN Group aan deze lijn door te trekken en hopen dat achterblijvers als CZ en Menzis ook snel de weg omhoog vinden’.

Periodieke evaluatie

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt periodiek het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s. Het gaat hierbij om Achmea, Aegon, Allianz, ASR, CZ, Menzis, NN Group, VGZ en Vivat.

Voor de zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ is het de tweede keer dat hun beleid is beoordeeld, omdat zij pas in 2018 in de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn opgenomen. Het beleid van de andere zes verzekeraars werd voor de zevende keer onder de loep genomen.

Hogere scores dan in 2018

Verdeeld over alle 21 thema’s halen de negen verzekeringsgroepen samen in totaal 44 hogere scores vergeleken met het vorige beleidsonderzoek (2018).

NN Group voerde de meeste (55) beleidsverbeteringen door en krijgt daardoor elf hogere scores. Aegon en Vivat halen allebei op acht thema’s hogere scores. VGZ krijgt vijf hogere themascores, Achmea en Allianz allebei vier, ASR twee. CZ en Menzis krijgen allebei op één onderwerp een hoger rapportcijfer, namelijk transparantie.

Share Button