Incofin legt 76 miljoen Amerikaanse dollar vast voor haar agRIF-fonds

Bron
Incofin

De Belgische KMO Incofin Investment Management, heeft 76 miljoen Amerikaanse dollar weten op te halen om haar Nederlandse agRIF-fonds te herfinancieren. Incofin is een toonaangevende fondsenbeheerder met focus op impactbeleggingen in opkomende economieën. Het succes van de herfinancieringsronde betekent een sleutelmoment voor het agRIF-fonds, dat is gericht op financiële inclusie met name van rurale micro-ondernemers en kleine boeren. 

Het geboekte succes van de financiering onderstreept het vertrouwen dat men heeft in ons team en strategie. Het is een erkenning voor wat het agRIF-fonds in de eerste vijf jaar heeft weten te verwezenlijken. We hebben interesse weten te wekken bij zowel bestaande als nieuwe investeerders.” Geert Peetermans, CIO Incofin IM. 

Behalve bestaande investeerders zoals bijvoorbeeld de Belgische bank vdk, en de Nederlandse pensioenfondsen voor de spoorwegsector en die van het openbaar vervoer (SPF en SPOV) heeft Incofin ook nieuwe partners weten aan te trekken. BNP Paribas maakt bijvoorbeeld 11 miljoen dollar vrij voor het fonds. Ook de Oostenrijkse ontwikkelingsbank OeEB zet 15 miljoen dollar voor agRIF opzij.

Het verhogen van financiële inclusie is één van onze belangrijkste strategische doelen. Met onze investering kunnen we bijdragen tot het verlagen van de drempel voor toegang tot kredietverlening in de agrarische waardeketen, vooral voor kleine boeren en agrarische KMO’s.”, zegt Sabine Gaber, Directielid OeEB. 

“Al jaren is vdk blij met haar partnerschap met het agRIF-fonds. Via deze weg kunnen we actief bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van opkomende landen.”, Isabelle Heyndrickx, Algemeen Secretaris, vdk-bank.

“Het is met trots dat BNP Paribas Fortis in Incofins impactfonds agRIF investeert. Het fonds biedt een unieke evenwichtige impactsthese van enerzijds financiële inclusie en anderzijds de agrarische waardeketen. We erkennen al enkele jaren het vermogen van Incofin om te innoveren ten goede van de mensen aan de onderkant van de piramide”, verklaart Wilfried Remans, Hoofd CSR & Public Affairs van BNP Paribas Fortis. 

“Als een toegewijde actor voor financiële inclusie konden we deze opportuniteit niet laten liggen, waardoor de totale steun die we als groep aan microfinancieringsinstellingen bieden, wordt verhoogd tot meer dan 310 miljoen euro. Deze nieuwe transactie versterkt de positie van BNP Paribas als een betrokken speler in microfinanciering en de positieve impact business.”, zegt Claudia Belli, Hoofd Microfinanciering en Sociale Business van BNP Paribas Fortis.

Toegang tot financiering in de agrarische waardeketen is een cruciale bijdrage voor een duurzame ontwikkeling van opkomende economieën. Ecookim in Ivoorkust, een van de hoogtepunten uit de fondsenportfolio deelt dezelfde visie. Ecookim is een unie van 23 coöperaties die cacaobonen inzamelt en uitvoert van ongeveer 21.000 kleine boeren (die maximaal 5 hectaren land bewerken) in Ivoorkust. Via deze unie biedt agRIF financiering aan kleine boerenorganisaties en helpt dankzij een eerlijke prijszetting het om het inkomen van deze boeren te verhogen.

Over agRIF

agRIF, een Nederlands gesloten fonds dat met een looptijd van 10 jaar in 2015 van start ging, is een derde generatie fonds beheerd door Incofin Investment Management en bouwt voort op het succes van Rural Impulse Fund I (2007) en Rural Impulse Fund II (2010). Het richt zich op het gebrek aan financiële diensten in de landbouwsector door te investeren in agrarische en plattelandsgerichte instellingen die diensten verlenen aan kleine boeren, micro-ondernemers en kleine bedrijven in opkomende economieën over de hele wereld. Terwijl het de levensomstandigheden van de mensen in die opkomende landen verbetert, heeft het fonds tevens tot doel een aantrekkelijk, marktconcurrerend rendement te genereren voor zijn investeerders. 

Share Button