KPMG: “Institutionele beleggers zetten duurzaamheid steeds hoger op de agenda”

Institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatsschappijen, zetten maatschappelijk verantwoord beleggen en actief eigenaarschap steeds hoger op de agenda. Steeds meer beleggers verplichten hun vermogensbeheerders dan ook om overwegingen op het gebied van Environmental, Social & Governance (ESG) mee te nemen bij investeringsbeslissingen. Uit  het onderzoek ‘Sustainable Investing’ van KPMG blijkt dat ruim 80% van de institutionele beleggers zijn zinnen inmiddels heeft gezet op beleggingen die naast voldoende rendement rekening houden met de maatschappelijke impact die het met zich meebrengt.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 150 institutionele beleggers, hedge fonds managers en long-only managers in dertien landen die ruim $ 6.000 miljard beheren. “Tot voor kort waren veel institutionele beleggers vooral uit op absolute rendementen”, zegt Leonie Jesse van KPMG Sustainability. Jesse: “Nu beogen beleggers met hun investeringen én voldoende rendement én een positieve sociale impact. Mede ingegeven door wet,- en regelgeving, druk vanuit hun stakeholders, maar zeker ook met oog voor de mogelijke risico’s en kansen die gepaard gaan met ESG, verwachten zij van hun (hedge fund) managers dat zij hier bij hun beleggingsbeslissingen rekening mee houden. ”

‘Alpha’ rendementen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat veel hedge fondsen beperkte stappen zetten als het gaat om verantwoord beleggen. Niet meer dan 15% heeft ESG-factoren geïntegreerd in de strategie. Een ruime meerderheid, 75%, verkeert in de fase van verkenning. Jesse: “Niet meer dan 55% van de institutionele beleggers voert bij de keuze van een vermogensbeheerder een onderzoek uit dat inzicht geeft in de mate waarin ESG-factoren een rol spelen bij de beleggingskeuzes. Toch zien wij dat duurzaam beleggen steeds meer de norm aan het worden is. Zeker bij institutionele beleggers. Veel hedge fondsen vinden het echter lastig om hun normen van vroeger, het realiseren van hoge, ‘alpha’ rendementen los te laten. Ruim de helft van de onderzochte hedge fondsen heeft weliswaar oog voor ESG-factoren, maar heeft uiteindelijk het creëeren van meer dan gemiddelde rendementen bovenaan de agenda staan. Slechts 7% van de hedge fondsen kijkt met name naar de mogelijke beleggingsrisico’s als gevolg ESG-issues. Zo’n 40% van de institutionele beleggers geeft aan ervan overtuigd te zijn dat ESG integratie mogelijkheden biedt om alpha te genereren en tegelijkertijd de portefeuille een meer defensief karakter geeft. Veel hedge fondsen vinden deze benadering kennelijk nog lastig. Ruim de helft van de onderzochte hedge fondsen heeft weliswaar oog voor ESG-factoren, maar slechts 15% van de managers hebben deze factoren in hun strategieën geintegreerd.”

Baat bij activistische rol

Hedge fund managers zijn volgens Jesse als geen ander toegerust om ESG-factoren mee te laten wegen in de beleggingsstrategie van institutionele beleggers. Jesse: “Zij beschikken over de gekwalificeerde mensen, de vereiste technologieën en een flexibele investeringsstrategie. Bovendien hebben zij laten zien dat zij activistisch kunnen beleggen. Hun ervaring met short-selling dwingt veel bedrijven waarin geïnvesteerd wordt om aan de slag te gaan met de hedendaagse eisen op het gebied van ESG. Toch staat een aantal obstakels het maatschappelijk verantwoord beleggen nog altijd in de weg. Ruim 60% van de hedge fund managers geeft aan dat het gebrek aan kwalitatief goede en consistente data over ESG-factoren de belangrijkste hindernis vormt. Een aantal vermogensbeheerders vindt dat het gebrek aan kwalitatieve gegevens een voordeel is voor hedgefondsen. De fondsen vertrouwen in het algemeen immers op onvolkomenheden in de markt om een bovenmatige prestatie te kunnen leveren. Naast het ontbreken van betrouwbare data spelen vooral het gebrek aan ESG-expertise en aan een eensluidende definitie belangrijke struikelblokken.”

Waken voor ‘green washing’

Van hedge fondsen wordt volgens Jesse dus in toenemende mate verwacht zij met hun investeringen rekening houden met de impact op mens en maatschappij. Jesse: “Beleggers leggen de lat wat dat betreft steeds hoger. Het gevolg is dat sommige hegde fonds managers een groen label hangen aan de fondsen waarin zij traditioneel investeren. Iets meer dan de helft van de institutionele beleggers vindt dat hedge fonds managers hun beleggingen ‘groener’ voordoen dan zij zijn. Naar verwachting gaan niet alleen betere data en meer consensus over wat groen is hieraan een eind maken. Ook de op handen zijnde Europese wetgeving gaat zorgen dat groene investeringen ook echt maatschappelijk verantwoord zijn.”

Share Button