Cardano en Climate Fund Managers lanceren het Climate Credit Fund tijdens een inspirerend event in Den Haag

Partner

Donderdag 6 april 2023 was het Mauritshuis in Den Haag het decor voor een inspirerend event over impactbeleggen. Ter ere van de lancering van het Climate Credit Fund organiseerden Cardano en Climate Fund Managers dit platform voor discussie en het delen van inzichten over de rol van publiek-private samenwerking bij de ontwikkeling van duurzame energie in ontwikkelingslanden. Maar ook om de kansen en uitdagingen voor institutionele beleggers inzichtelijk te maken.

Kitty van der Heijden, Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, trapte af met een activerend betoog over de urgentie van het de klimaatcrisis: de klimaatverandering is gaande en als we doorgaan op de huidige voet, zullen we steeds meer klimaatrampen zien, zoals extreme droogte, overstromingen en bosbranden. En veel van die rampen komen terecht bij de mensen in lage inkomenslanden. Daarom is het van belang om meer en sneller te investeren in de klimaattransitie, ook juist daar. Met haar ruime ervaring in de publiek-private samenwerking, sprak ze de toehoorders uit de Nederlandse financiële sector aan op hun verantwoordelijkheid en riep hen op om ook internationaal bij te dragen aan de benodigde transities.

Ivo Mulder, Head – Climate Finance Unit bij UNEP, vervolgde het verhaal over klimaatverandering en welke kansen en uitdagingen dit met zich meebrengt voor institutionele beleggers. Het recent uitgekomen IPCC rapport laat zien dat er grote uitdagingen zijn op het gebied van klimaat, maar ook dat het nog niet te laat is. Zijn verhaal sluit aan bij dat van Kitty: het is nu tijd om actie te ondernemen en als institutionele belegger kun je hieraan bijdragen.

In een interview met Maureen Schlejen ging Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management, in op de vraagstukken die spelen bij pensioenfondsen op het gebied van impactbeleggen. Het begint al bij de definitie: impactbeleggen zou de levens van de deelnemers positief moeten beïnvloeden. En die beïnvloeding kan uit vele hoeken komen. Het inzetten van pensioenkapitaal om klimaatverandering in opkomende markten tegen te gaan is daar een voorbeeld van. Steeds meer deelnemers hebben de wens om duurzaam te beleggen, dus het is ook een logisch gevolg dat er door pensioenfondsen wordt gekeken naar zowel het financieel rendement als het duurzaam rendement.

Cardano en Climate Fund Managers kijken uit naar een succesvolle samenwerking die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de wereldwijde inspanningen om de overgang naar schone en duurzame energie te versnellen, met name in ontwikkelingslanden waar de behoefte aan energie en klimaatbestendigheid het grootst is.

Share Button