ILX introduceert nieuw emerging markets private credit fonds gericht op SDG’s; pensioenuitvoerder APG investeert USD 750 miljoen

ILX lanceert een nieuw emerging markets private credit fonds dat zich richt op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) en pensioenuitvoerder APG investeert namens haar pensioenfondsklanten ABP en bpfBOUW USD 750 miljoen. Dit nieuwe private credit fonds belegt in leningen in de private sector die door toonaangevende multilaterale ontwikkelingsbanken en andere ontwikkelingsfinancieringsmaatschappijen (DFI’s), zoals ADB, AfDB, EBRD, IDB-Invest, IFC en FMO* worden verstrekt.

Het in Amsterdam gevestigde ILX biedt met het nieuwe fonds de mogelijkheid om te profiteren van de jarenlange track record van DFI’s op het gebied van succesvolle investeringen in de belangrijke economische sectoren in opkomende markten. Het fonds draagt daarmee rechtstreeks bij aan de SDG- en klimaatgerelateerde toezeggingen terwijl het tegelijkertijd aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen biedt in combinatie met een robuuste waarborging van ESG-randvoorwaarden. Bovendien biedt de beleggingsstrategie van het fonds, om selectief te coinvesteren met toonaangevende DFI’s, aan beleggers zowel de gewenste diversificatie als schaalgrootte. Na de first-close toezegging van USD 750 miljoen van APG richt ILX zich op een totale fondsomvang van USD 1 miljard voor ILX Fund I.

Dankzij deze schaalbare ILX-fondsallocatie krijgen DFI’s meer investeringscapaciteit voor toekomstige duurzame projecten in belangrijke economische sectoren en de noodzakelijke vergroening van de economieën van de opkomende markten. ILX richt zich op vier belangrijke investeringsthema’s, die rechtstreeks gericht zijn op de SDG’s en de hoofddoelstellingen van klimaatmitigatie en -adaptatie:  (I) toegang tot energie en schone energie, (II) duurzame industrie en infrastructuur, (III) inclusieve financiering, en (IV) voedselzekerheid.

ILX Management B.V., een initiatief van Cardano Development, heeft voor zijn ontwikkelingsfase belangrijke subsidies ontvangen van het Bondsministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (KfW) namens het Duitse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking (BMZ), het  Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Britse Foreign Commonwealth and Development Office. Zij ondersteunen de aansturende rol die ILX zal spelen bij het mobiliseren van institutioneel privaat kapitaal voor toonaangevende MDB’s en andere DFI’s ter  ondersteuning van hun aan SDG’s en klimaatfinanciering gerelateerde investeringen in opkomende markten.

Manfred Schepers, medeoprichter en CEO van ILX: ” We zijn verheugd dat APG deze strategische toezegging heeft gedaan als cornerstone investeerder van het fonds, waarmee zij haar krachtige steun betuigt aan deze beleggingscategorie, die zowel aansluit bij hun rendements- als duurzaamheidsdoelstellingen. We kijken uit naar ons partnerschap op lange termijn met APG en naar de nauwe samenwerking met de wereldwijde MDB- en DFI-gemeenschap, die erkende leiders zijn in directe SDG- en klimaatfinancieringsinvesteringen in opkomende markten. We verwachten dat andere pensioenfondsbeleggers in toenemende mate belangstelling zullen tonen voor deze beleggingscategorie als middel om hun SDG’s en klimaattoezeggingen rechtstreeks te ondersteunen met een sterke Sustainable Development Investments (SDI’s)-afstemming.”

Peter Branner, CIO and member of the Board of APG Asset Management: ”APG en haar pensioenfondsklanten hebben de ambitie om een steeds groter deel van hun pensioenfondsvermogen te alloceren aan beleggingen die bijdragen aan de SDG’s. ILX helpt ons om deze ambitie waar te maken en onze Sustainable Development Investments (SDI’s) binnen schuldpapier uit opkomende markten te laten groeien en diversifiëren. We zijn enthousiast om samen met toonaangevende MDB’s en andere DFI’s te investeren om duurzame beleggingsmogelijkheden in opkomende markten verder te verbeteren.”

Joost Zuidberg, CEO van Cardano Development: ”Wij verwachten dat in het komende decennium wereldwijde institutionele beleggers aanzienlijke fondsen zullen toewijzen aan opkomende markten om de SDG’s en onze gezamenlijke klimaatafspraken direct te ondersteunen. Wij gaan er vanuit dat ILX een belangrijke brugfunctie zal vervullen tussen institutionele beleggers en de instellingen voor ontwikkelingsfinanciering om deze marktexpansie mogelijk te maken. We zijn de donoren zeer erkentelijk voor hun cruciale steun die de oprichting van ILX mogelijk heeft gemaakt.”

* Asian Development Bank, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation (World Bank Group) en de Netherlands Development Finance Company

Share Button