SDE+ voorjaar 2020 gepubliceerd

Bron
RVO.nl

Vandaag, 12 maart 2020, is de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

SDE+ voorjaar 2020

De SDE+-voorjaarsronde 2020 is open van 17 maart 2020, 9:00 uur tot 2 april 2020, 17:00 uur. Het budget voor deze ronde is € 4 miljard. De voorjaarsronde heeft 3 fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 7 cent/kWh indienen. In fase 2 tot maximaal € 8 cent/kWh en in fase 3, voor duurdere projecten, tot € 13 cent/kWh.

Transportindicatie SDE+ voorjaar 2020

Gaat u elektriciteit produceren, dan bent u verplicht om een transportindicatie bij uw SDE+-aanvraag mee te sturen. Daaruit moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie. Omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen, moet de transportindicatie in 2020 afgegeven zijn.

Aanvragen via eLoket

U kunt uw conceptaanvraag klaarzetten via mijn.rvo.nl. Vanaf dinsdag 17 maart, 9:00 uur kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Zorg bij indiening voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, de vereiste vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.

Exploitatiesubsidie: SDE+ en SDE++

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie. De SDE+ voorjaar 2020 is de laatste openstellingsronde in de huidige vorm. Dit najaar wordt de regeling verbreed onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden.

Share Button