Banken moeten TCFD-aanbevelingen volgen in verslaggeving over klimaatrisico’s

Bron
Eumedion

Europese banken moeten klimaat- en milieurisico’s integreren in hun bedrijfsstrategie, governancestructuren, risicobeheer en verslaggeving. Zij moeten nog dit jaar een beoordeling maken van de belangrijkste klimaat- en milieurisico’s en hierover openbaar verslag doen. Deze verslaggeving moet gebeuren aan de hand van het raamwerk van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Dit staat in een op 20 mei jl. door de Europese Centrale Bank (ECB) gepubliceerd consultatiedocument over zijn verwachtingen hoe banken omgaan met klimaat- en milieurisico’s. Klimaat- en milieurisico’s kunnen namelijk ook prudentiële risico’s opleveren, omdat zij een substantiële impact kunnen hebben op de reële economie en op de banken, aldus de ECB.

De door de ECB uitgebrachte ‘gids’ heeft tot doel het bewustzijn over klimaat- en milieurisico’s bij bankbestuurders te verhogen en om het risicomanagement ten aanzien van deze risico’s te verbeteren. De gids zal ook door de ECB worden gebruikt in de gesprekken die de centrale bankmedewerkers voeren met de banken die onder ECB-toezicht staan. Belanghebbenden kunnen nog tot 25 september a.s. reageren op het consultatiedocument. Het definitieve document moet dan eind dit jaar klaar zijn, zodat de banken de ‘gids’ vanaf 2021 kunnen hanteren bij hun verslaggeving over klimaat- en milieurisico’s.

Share Button