Altera sluit zich aan bij UN Global Compact

Bron
Altera

Altera heeft als eerste Nederlandse institutionele vastgoedbelegger zich aangesloten bij UN Global Compact en geeft daarmee nadere invulling aan maatschappelijk verantwoord beleggen.

Het toekomstbestendig maken van vastgoedportefeuilles gaat verder dan alleen verduurzaming  op het gebied van energie, water en afval. Door onder andere tenant engagement en  betaalbaarheid werd door Altera hier al invulling aan gegeven. Ook heeft Altera al eerder zich aangesloten bij de UN Principles for Responsible Investments en UN Sustainable Development Goals. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid betekent ook invulling geven aan mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Altera gaat jaarlijks via haar jaarverslag en website hierover rapporteren.

Jaap van der Bijl, CEO Altera: “Wij zijn ervan overtuigd dat onze beleggingsstrategie – met een geïntegreerde ESG/SDG aanpak – een duurzaam rendement oplevert; een rendement met een positieve impact voor zowel onze aandeelhouders, onze huurders als ook de maatschappij. Het aansluiten bij UN Global Compact past goed in onze visie.

Linda van Beek, Executive Director UN Global Compact Netwerk Nederland: ”Ik ben verheugd dat Altera Vastgoed zich heeft aangesloten bij de United Nations Global Compact (UNGC). De vastgoedsector is van groot belang in het realiseren van de SDG’s, met name SDG 11: Sustainable Cities and Communities. We kijken er naar uit om samen met Altera Vastgoed te werken aan een Decade of Action met de Global Goals als stip op de horizon.

Over UN Global Compact

De UN Global Compact is in 2000 opgericht en is wereldwijd het grootste duurzaam ondernemen initiatief. In totaal hebben 10.435 bedrijven uit 166 landen zich hierbij aangesloten.

UN Global Compact is – samen met de UNEP Finance Initiative – oprichter van de UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) en ondersteunt bedrijven met het bijdragen aan de UN Sustainable Development Goals (UN SDG’s).

De UN Global Compact is een op principes gebaseerd raamwerk voor bedrijven, met tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Het heeft als doel om bedrijven over de hele wereld aan te moedigen een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en te rapporteren over de uitvoering ervan.

Share Button