NN Investment Partners behoudt de hoogste score van A+ van de UN Principles for Responsible Investment

NN Investment Partners (NN IP) heeft onlangs de beoordelingsresultaten over 2019 ontvangen van de UN Principles for Responsible Investment (UN PRI). UN PRI heeft NN IP de hoogste score (A+) toegekend voor haar uitstekende strategie en governance-aanpak voor verantwoord beleggen en de integratie van milieu-, maatschappelijke en governance-factoren (ESG). Deze scores onderstrepen de kracht van NN IP’s verantwoorde beleggingsaanpak. NN IP behaalde ook de maximale score (A+) en punten op alle aandelen-gerelateerde modules en voor haar selectie en monitoring van externe managers (Altis). NN IP heeft daarnaast haar scores voor de vastrentende modules verder verbeterd, wat blijkt uit de A-scores op alle drie de modules.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN IP: “We zijn er trots op dat onze aandacht en inzet voor verantwoord beleggen opnieuw terugkomen in de laatste PRI-beoordeling. De resultaten laten zien hoe we onze principes in de praktijk brengen door kapitaal positief in te zetten in de reële economie, ten voordele van de samenleving. De hoge scores en verbeteringen zijn het resultaat van de verder aangescherpte focus binnen onze organisatie en de gezamenlijke inspanningen van al onze medewerkers als stuwende kracht. Naast het verbreden van de integratie van ESG-factoren in de beleggingscategorieën die we beheren, pleiten we ook voor verantwoord beleggen in de beleggingsbranche in het algemeen.

Jeroen Bos, Head of Specialised Equity & Responsible Investing bij NN IP: “Het is fantastisch dat we een A+ scoren op alle aandelenmodules. Dit weerspiegelt onze sterke inspanningen om verandering teweeg te brengen door de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin we beleggen. Voorbeelden zijn onze voortdurende sterke drive om engagement nog beter te integreren in energiegerelateerde sectoren en om onze bijdragen in samenwerkingsinitiatieven (zoals Climate Action 100+) verder te versterken. De scores laten ook onze E-, S- en G-criteria in onze beleggingsprocessen zien. Het behalen van deze scores is niet waar we stoppen. In de komende periode zullen we onze ESG-integratie en engagementinspanningen nog verder verbeteren.

NN IP is sinds 2008 ondertekenaar van de UN PRI en sinds eind jaren 90 actief in verantwoord beleggen. De actieve betrokkenheid van NN IP bij dit initiatief laat onze ambitie ten aanzien van RI zien en onderstreept onze gedeelde verantwoordelijkheid om de verdere integratie van ESG-criteria en corporate governance in beleggingsbeslissingen te stimuleren, ten gunste van de samenleving als geheel.

De PRI is ‘s werelds toonaangevende pleitbezorger voor verantwoord beleggen en wordt ondersteund door de Verenigde Naties. Het is bedoeld voor een beter begrip van de beleggingsimplicaties van ESG-factoren en ondersteunt zijn internationale netwerk van ondertekenaars bij het integreren van deze factoren in hun beleggings- en eigendomsbeslissingen. De PRI is volledig onafhankelijk en handelt in het langetermijnbelang van de ondertekenaars en van de financiële markten en economieën waarin zij actief zijn. Uiteindelijk ondersteunt de PRI de belangen van het milieu en de samenleving als geheel.

Share Button