CFA Institute publiceert consultatienota over ‘ESG Disclosure Standards for Investment Products’

CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, publiceert vandaag een consultatienota waarin feedback wordt gevraagd over een nieuw wereldwijde standaard voor de communicatie rondom ESG aspecten van beleggingsproducten. Daarnaast doet CFA Institute een beroep op beleggingsprofessionals om de volgende fase van de ontwikkeling van de Richtlijn te ondersteunen.

Het vaststellen van wereldwijde industrie standaarden om transparantie en vertrouwen te waarborgen is een integraal onderdeel van onze missie“, aldus Margaret Franklin, CFA, President en CEO van CFA Institute. “In het licht van de groeiende belangstelling voor ESG-beleggingen hebben we brede steun gevonden binnen de beleggingsindustrie voor de ontwikkeling van een standaard. Zo kunnen we verwarring minimaliseren en een betere afstemming van producten en de doelstellingen van de belegger op het gebied van ESG mogelijk te maken. De ESG Disclosure Standards for Investment Products zullen een aanvulling vormen op ons huidige aanbod, waaronder de Global Investment Performance Standards (GIPS®) en de Asset Manager Code™.”

De Richtlijn zal zich in de eerste plaats richten op de informatievereisten voor beleggingsproducten met ESG-gerelateerde kenmerken, zodat beleggers beter kunnen beoordelen of een beleggingsproduct al dan niet aan hun behoeften voldoet”, aldus Chris Fidler, Senior Director, Global Industry Standards, CFA Institute. “Dit is duidelijk anders dan andere richtlijnen die tot doel hebben informatieverplichtingen voor uitgevende instellingen vast te stellen, vereisten voor de labeling of rating van effecten of beleggingsproducten voor te schrijven, of de ‘best practices’ voor een bepaalde strategie of aanpak te definiëren“.

De consultatienota is geschreven met de hulp van een werkgroep van 15 internationale vrijwilligers (waaronder ook Nederlandse vertegenwoordiging) die beschikken over ESG-expertise en ervaring als asset owners, asset managers, consultants of dienstverleners.

In de consultatienota worden ESG-aspecten gedefinieerd als componenten of mogelijkheden van beleggingsproducten die op verschillende manieren kunnen worden gecombineerd om aan de individuele behoeften van beleggers te voldoen. Vervolgens worden definities voorgesteld voor zes ESG-aspecten, die hier kort worden opgesomd. Deze aspecten zullen naar verwachting dienen als basis voor de Richtlijn, waarbij ze samen een mechanisme vormen om de behoeften van de belegger en de informatievereisten met elkaar in overeenstemming te brengen.

  1. ESG-integratie: Houd bij het nemen van beleggingsbeslissingen expliciet rekening met ESG-gerelateerde factoren die van belang zijn voor het risico en het rendement van de belegging, naast de traditionele financiële factoren.
  2. ESG-gerelateerde uitsluitingen: Sluit financiele instrumenten, uitgevende instellingen of ondernemingen uit van het beleggingsproduct op basis van bepaalde ESG-gerelateerde activiteiten, bedrijfsactiviteiten of bedrijfssegmenten.
  3. Best-in-Class: Beoogt te beleggen in bedrijven en uitgevende instellingen die beter presteren dan hun peers op één of meer ESG parameters.
  4. ESG-gerelateerde thematische focus: Doel is te investeren in sectoren, industrieën of bedrijven die naar verwachting zullen profiteren van macro- of structurele ESG-trends op de lange termijn.
  5. Impactdoelstelling: Streeft naar het genereren van een positief, meetbaar sociaal- of milieueffect naast een financieel rendement.
  6. Stemmen bij volmacht, betrokkenheid en leiderschap: Maak als aandeelhouder gebruik van stemrecht om invloed uit te oefenen op de activiteiten of het gedrag van bedrijven.

CFA Institute gaat nu met de bredere beleggingsindustrie in gesprek om een ‘Exposure Draft’ op te stellen, dat is een eerste versie van de ESG Disclosure Standards voor beleggingsproducten. Naar verwachting zal deze exposure draft in mei 2021 worden uitgebracht.

We weten uit ervaring dat het van cruciaal belang is om verschillende invalshoeken mee te nemen bij het formuleren van wereldwijde normen. We zoeken input van individuen, groepen en organisaties over de hele wereld en ook naar beleggingsprofessionals om deel te nemen aan vrijwilligerscommissies“, vervolgt Fidler.

Share Button