Gelderse bedrijven uitgedaagd door subsidieregeling Slim & Circulair

Provincie Gelderland wil snel circulaire grondstoffen en hergebruik van grondstoffen toepassen. De provincie richt zich daarom op bedrijven die bezig zijn met de grootste stromen van grondstoffen. Dat zijn bedrijven in de agrofood, bouw, industrie en afval. Deze bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Voorstellen inleveren

Onder de naam ‘Verduurzamen van productielocaties‘ kunnen bedrijven voorstellen inleveren voor projecten met meetbare gevolgen op:

  • gebruik van grondstoffen;
  • verminderen van stikstof en CO2-uitstoot;
  • schone economie.

De regeling opent 3 augustus 2020. Bedrijven kunnen aanvragen indienen tot 30 september 2020, 17.00 uur.

Bedrijven aan zet

Voorstellen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Produceren volgens de 4 tegels uit de Gelderse grondstoffenatlasOpen this document with ReadSpeaker docReader.
  • Duurzamer maken moet op een slimme manier gebeuren, liefst via gedigitaliseerde productieprocessen.
  • Duurzamer maken moet ook schoon met zo min mogelijk uitstoot van stikstof en met hergebruikte of biobased grondstoffen, producten en materialen.
  • Tenslotte is het demonstreren aan MKB-bedrijven van het verduurzamen van de productielocatie ook een belangrijk aandachtspunt.

Indienen tot 30 september

Bedrijven kunnen voorstellen tot 30 september 2020 indienen. De maximale bijdrage is € 200.000. Een onafhankelijke jury beoordeelt de projectvoorstellen. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten voor het eind van 2020 een besluit over het geven van subsidies. Alle informatie én het projectformulier en andere benodigdheden kunt u vinden op de website van de provincie.

Foto: Provincie Gelderland

Share Button