Voldoende kapitaal beschikbaar voor financiering Wind op Zee

Bron
Invest-NL

Vandaag, vrijdag 2 oktober, heeft Invest-NL CEO Wouter Bos het rapport ‘Financing offshore wind’ (in een ‘online’ setting) aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het rapport toont aan dat investeerders Wind op Zee als een volwassen markt zien. Er is sprake van groeiende belangstelling en de beschikbaarheid van kapitaal voor deze markt neemt toe. Invest-NL is daarom positief ten aanzien van het lange termijn aanbod van financiering voor Wind op Zee.

Wouter Bos: “Wij hebben naar de markt gekeken en geconcludeerd dat Wind op Zee ook in de toekomst goed financierbaar is. De investeerders zijn er, het kapitaal is er, de risico’s kunnen worden ingeprijsd. Wat nu ontbreekt is zekerheid aan de vraagzijde. Het is belangrijk om nu vol in te zetten op stimulering van de vraag uit bijvoorbeeld de industrie, bijvoorbeeld door elektrificatie. Vanuit Invest-NL kijken wij dus ook met name daar of we een bijdrage kunnen leveren en de innovaties kunnen versnellen.”

Ed Nijpels is verheugd met het rapport en het advies van Invest-NL: “Het is goed te zien dat investeerders brood zien in Wind op Zee. Het is logisch dat ze groot belang hechten dat er ook voldoende vraag komt naar duurzame stroom. Daarom is het belangrijk dat in de industrie, bij de mobiliteit en in de gebouwde omgeving de vraag snel gestimuleerd wordt. Dan kunnen alle sectoren versnellen om de noodzakelijke verduurzaming te realiseren.

Het rapport ‘Financing offshore wind’ is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Invest-NL heeft het rapport mede opgesteld op verzoek van de ‘sectortafel elektriciteit’. In opdracht van Invest-NL heeft adviesbureau PriceWaterhouseCoopers een marktconsultatie uitgevoerd onder investeerders en financiers.

Share Button