Financiële sector publiceert gids over het tegengaan van ontbossing

Bron
DNB

Hoe breng je als financiële instelling in kaart of je ontbossing financiert? Welke financiële risico’s loop je als gevolg hiervan? En hoe kun je de impact op ontbossing inperken? In een vandaag gepubliceerde gids van de werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering, geven acht financiële instellingen antwoord op deze vragen.

De gids geeft een overzicht van beschikbare diensten en instrumenten die financiële instellingen kunnen gebruiken om ontbossing, gerelateerd aan hun financiële activiteiten, in kaart te brengen, te analyseren en tegen te gaan. Naast een stappenplan, wordt hiervoor ook een aantal best practices uit de Nederlandse financiële sector gedeeld.

Ontbossing is een groot probleem voor het milieu, samenlevingen en economieën. De vernietiging van bossen wereldwijd is een belangrijke indicator van verlies van biodiversiteit en heeft directe en indirecte negatieve implicaties voor natuurlijke leefomgevingen, lokale gemeenschappen, productie- en waardeketens en consumenten. Ook is er een sterke link tussen ontbossing en klimaatverandering. Bomen halen CO2  uit de atmosfeer. Doordat bij verbranding van bomen CO2  vrijkomt, draagt ontbossing bij aan het broeikaseffect.

Financiële instellingen kunnen negatief bijdragen aan ontbossing als zij direct of indirect investeren in bedrijven die ontbossing veroorzaken. Tegelijkertijd lopen financiële instellingen ook financiële risico’s met deze investeringen. Zo kan de winstgevendheid van het onderliggende bedrijf worden geraakt door nieuwe wet- of regelgeving met betrekking tot ontbossing, of veranderen consumentenvoorkeuren als gevolg van bewustwording over ontbossing.

Financiële instellingen kunnen de hierboven genoemde risico’s mitigeren. Ze doen dit bijvoorbeeld al door fondsen op te richten voor natuur-positieve landbouw, doelstellingen te zetten om ontbossing te reduceren en het monitoren van ontbossing te integreren in de primaire processen.

Financiële instellingen kunnen de gids gebruiken voor een eerste kennismaking met het thema, of – wanneer ze ontbossing al actief tegengaan, als verdere inspiratie en verdieping.

Share Button