Belfius eerste grootbank die lid wordt van de Belgian Alliance for Climate Action

Bron
Belfius

The Shift en WWF-België hebben op 12 oktober de lancering van de Belgian Alliance for Climate Action aangekondigd. Belfius is de eerste grootbank die lid wordt van deze overkoepelende coalitie van ondernemingen en organisaties die hun klimaatambities willen bijsturen om aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs tegemoet te komen. Nadat Belfius onlangs een aantal internationale duurzaamheidsnormen onderschreef[1], bevestigt het zo opnieuw zijn rol als duurzame bank-verzekeraar met verantwoordelijkheidszin.

Door vandaag toe te treden tot de Belgian Alliance for Climate Action, samen met een vijftigtal grote en minder grote bedrijven en organisaties die eveneens hun klimaatambities willen kracht bijzetten, geeft Belfius een sterk signaal aan de Belgische economie en samenleving en onderstreept het zijn vastberadenheid om zich mee in te zetten voor een duurzame toekomst, voor en met iedereen.

Als initieel ondertekenend lid van de Belgian Alliance for Climate Action verbindt Belfius er zich  ook toe voor zijn kernactiviteiten objectieven inzake reductie van CO2-emissies te formuleren aan de hand van de methodologie van de “Science-Based Targets” (SBT), die ervoor moet zorgen dat die objectieven in lijn zijn met de ambities inzake maximale temperatuurstijging vastgelegd in het Akkoord van Parijs. De toetreding tot de Belgian Alliance for Climate Action past op die manier volkomen in de 2025-strategie van Belfius, vooral wat zijn streefdoel inzake koolstofneutraliteit betreft. Belfius is de eerste Belgische grootbank die begin dit jaar met het CO2 Neutral-label werd onderscheiden voor zijn interne activiteiten in het hoofdkantoor. Het werkt ook samen met klimaatdeskundige CO2logic om zijn overblijvende uitstoot te compenseren via gecertificeerde klimaatprojecten die erkend zijn door de Gold Standard, de Verified Carbon Standard, Plan Vivo en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering.

Belfius is zich ten volle bewust van de cruciale rol van de financiële sector bij het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en wil op die manier, als duurzame en verantwoordelijke bank-verzekeraar, het voorbeeld geven en een bron van inspiratie zijn voor zijn klanten en de Belgische samenleving.

Marc Raisière, CEO Belfius Bank & Verzekeringen: “Meaningful & Inspiring zijn voor de Belgische samenleving, betekent voor ons ook: een serieuze klimaatambitie neerzetten en anderen inspireren om hetzelfde te doen. Daarom ben ik oprecht trots dat Belfius vandaag als eerste grootbank zijn schouders zet onder het initiatief Belgian Alliance for Climate Action. Na het behalen van onze CO2 neutraliteit en het ondertekenen van enkele internationale standaarden, schakelen we een versnelling hoger en willen we mee het voortouw nemen in de overgang naar een CO2-neutrale economie en samenleving. Een serieuze uitdaging die we samen met en voor jullie aangaan.”

Share Button