Nieuw adviesbureau 4ESG Consulting helpt financiële instellingen met duurzaamheidsvraagstukken

Nieuwe Europese wetgeving vraagt veel van financiële instellingen. Het EU Actieplan bestaat uit verschillende wetten waarmee de Europese Commissie een transitie naar een circulaire economie wil bevorderen. Zo zijn er binnen de Taxonomieverordening regels om ‘greenwashing’ door financiële instellingen te voorkomen. Een andere wet betreft de Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Vanaf 10 maart 2021 moet op basis hiervan informatie worden gepubliceerd over ecologische, sociale en governance (ESG) aspecten en -risico’s bij beleggen. Al dan niet gedreven door wetgeving nemen ambities van financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid toe. 4ESG Consulting helpt te voldoen aan wetgeving en deze ambities te realiseren.

4ESG Consulting: projectmanagement met begrip van de materie, multidisciplinair en stakeholdersensitief

Voor het beantwoorden van duurzaamheidsvraagstukken is – naast begrip van de materie en kennis van projectmanagement – een combinatie van juridische, compliance, milieukundige en beleggingskennis nodig. Daarbij is het herkennen van belangen van interne en externe stakeholders essentieel. 4ESG Consulting onderscheidt zich op deze drie punten: projectmanagement met begrip van de materie, multidisciplinair en stakeholdersensitief.

Voor wie en wat?

Onze adviseurs helpen pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en intermediairs te voldoen aan duurzaamheidswetgeving. Ook helpen wij met aanscherping van hun beleid over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) en met de selectie en implementatie van MVB-instrumenten om de doelstellingen van dit beleid te bereiken.

Even voorstellen

4ESG Consulting is het adviesbureau van Miranda Haak, Bas Knol en Joost Prince.                                       

Miranda Haak is juridisch adviseur, milieukundige en programmamanager en is sinds 1998 werkzaam in de financiële dienstverlening.

Miranda Haak: “Eindelijk kan ik mijn juridische en milieukundige kennis combineren bij ons nieuwe bureau.”

Bas Knol heeft vanaf 1990 gewerkt voor banken, verzekeraars en vermogensbeheerders en adviseert sinds 2014 financiële instellingen over duurzaam beleggen.

Bas Knol: “Alle kennis en ervaring van de afgelopen 30 jaar zet ik graag in als ondernemer. Een nieuwe uitdaging waar ik enorm veel zin in heb.”

Joost Prince is bedrijfskundige en voordat hij als zelfstandig adviseur in 2015 begon, was hij werkzaam als toezichthouder bij de AFM en adviseur bij KPMG. In die verschillende rollen heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan die hij inzet bij de implementatie van nieuwe wetgeving bij financiële instellingen.

Joost Prince: “Dat duurzaamheid ook bij de wetgever een belangrijk thema is geworden, maakt mijn werk nog interessanter en zinvoller.”

Share Button