Anheuser-Busch InBev kondigt hernieuwbare kredietfaciliteit gelieerd aan duurzaamheid ten bedrage van 10,1 miljard USD aan

Bron
AB InBev

Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) kondigde gisteren de succesvolle ondertekening aan van een nieuwe hernieuwbare kredietfaciliteit gelieerd aan duurzaamheid (“SLL RCF”) ten bedrage van 10,1 miljard USD, die onze bestaande hernieuwbare kredietfaciliteit ten bedrage van 9,0 miljard USD vervangt. Deze belangrijke faciliteit is de grootste SLL RCF in de geschiedenis1 en de eerste gesyndiceerde faciliteit van dit type bij een beursgenoteerd bedrijf in de sector van alcoholische dranken.

De faciliteit heeft een initiële looptijd van vijf jaar (die met twee jaar kan worden verlengd) en omvat een prijszettingsmechanisme dat verbetering stimuleert in de volgende vier kritische prestatiedomeinen die zijn afgestemd op en bijdragen tot onze Duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 van de onderneming:

  • Efficiënt watergebruik in onze brouwerijen wereldwijd verder verbeteren, hetgeen de Doelstelling op het vlak van Waterbeheer ondersteunt;
  • De hoeveelheid gerecycleerd materiaal in onze primaire PET-verpakkingen verhogen, hetgeen bijdraagt tot de
  • Doelstelling op het vlak van Circulaire Verpakkingen;
  • De aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen halen zoals uiteengezet in het engagement inzake RE100; en
  • De broeikasgasemissies verminderen in het kader van de wetenschappelijk onderbouwde Klimaatdoelstelling.

De bovenstaande doelstellingen behoren tot de criteria die in positieve of in negatieve zin van invloed zijn op de marge van onze SLL RCF en ons langdurig engagement inzake duurzaamheid versterken. Dit engagement blijkt ook uit initiatieven zoals de Duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 van de onderneming en de rol van AB InBev als stichtend lid van de UN Global Compact CFO Task Force, die de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN ondersteunt.

De verankering van duurzaamheid in de financieringsstrategie van AB InBev versterkt de interne en externe afstemming op de agenda voor een Betere Wereld van de onderneming. De SLL RCF toont aan dat duurzaam ondernemen goed ondernemen is.

De nieuwe faciliteit wordt voorzien door een consortium van 26 vooraanstaande wereldwijde financiële instellingen, waarbij ING en Santander gezamenlijk optreden als Duurzaamheidscoördinators.

“We zijn enthousiast over de verdere integratie van de principes voor Duurzame Financiering in de kapitaalmarkten, en zijn verheugd over de mogelijkheid om deze praktijken dieper te verankeren in zowel onze financiële organisatie als de ruimere onderneming. Onze activiteiten zijn nauw verbonden met het milieu, en het is essentieel dat we ons leiderschap bij de aanpak van de groeiende dreiging van de klimaatverandering blijven versterken. Ons bedrijf en onze gemeenschappen hangen ervan af,” zei Fernando Tennenbaum, de CFO van AB InBev.

“Deze belangrijke aan duurzaamheid gelieerde lening is een belangrijke mijlpaal voor zowel AB InBev als de drankenindustrie in zijn geheel. AB InBev heeft blijk gegeven van een duidelijke ambitie door deze kredietfaciliteit aan een uitgebreide reeks duurzaamheidsdoelstellingen te koppelen. Ik ben trots dat ING AB InBev met deze duurzame financieringsstructuur ondersteunt bij het realiseren van haar doelstellingen en tegelijkertijd uitvoering geeft aan onze strategie om onze klanten te helpen klimaatrisico’s aan te pakken en aan te sturen op een circulaire economie”,

aldus Steven van Rijswijk, CEO van ING.

“Onze relatie met AB InBev gaat ver terug in de tijd en we zijn verheugd de onderneming te steunen bij deze belangrijke transactie die de duurzaamheidsprioriteiten van onze instellingen op elkaar afstemt. Deze overeenkomst getuigt van AB InBevs ambitie om positieve veranderingen aan te sturen en het voortouw te nemen op het vlak van innovatie,” aldus José M. Linares, Senior Executive Vice-President of Banco Santander en Global Head of Santander Corporate & Investment Banking.

Partnerships zijn van cruciaal belang voor duurzame ontwikkeling. AB InBev is er trots op samen te werken met ING, Santander en de bredere groep van 26 ondersteunende banken aan deze innovatieve en mijlpaalzettende SLL RCF.

Share Button