ING zet volgende stappen op het gebied van energiefinanciering na COP28

Bron
ING

ING heeft vandaag aangekondigd dat zij de volgende stappen zet in onze energieaanpak, door de financiering van upstream olie- en gasactiviteiten tegen 2040 af te bouwen en te streven naar een verdrievoudiging van de nieuwe financiering voor hernieuwbare energie tegen 2025. Deze stappen, die haar Terra-aanpak actualiseren, komen nadat regeringen COP28 stemde ermee in om af te stappen van fossiele brandstoffen en de capaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen.

Steven van Rijswijk, CEO van ING: “Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen ter wereld. De wereld heeft energie nodig, maar nog steeds komt een te groot deel daarvan uit fossiele brandstoffen. Voortbouwend op de vooruitgang die wereldleiders hebben geboekt op de COP28-conferentie en de meest recente wetenschappelijke inzichten en scenario’s, kondigen we vandaag onze volgende impactvolle acties aan om bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie. We vergroten onze inzet voor hernieuwbare energie aanzienlijk en geven tegelijkertijd een duidelijk, versneld pad voor de volledige uitfasering van de olie- en gaswinning uit onze financieringsportefeuille. We realiseren ons dat er door alle partijen meer werk nodig zal zijn om een ​​netto nul-samenleving te bereiken. We zullen daarom onze financiering en ons beleid blijven aanpassen, in samenwerking met klanten, sectorexperts, wetenschappers, toezichthouders en overheden om de urgentie van de transitie naar duurzamere manieren van zakendoen aan te pakken.”

ING zal de uitfasering van de financiering van upstream (exploratie en productie) olie- en gasactiviteiten versnellen. Met onze Terra-aanpak willen we onze olie- en gasportfolio in lijn brengen met het Net Zero Emissions-scenario voor geavanceerde economieën van het International Energy Agency (IEA). Als gevolg hiervan zullen de leningen aan upstream olie- en gasactiviteiten tegen 2030 met 35% zijn verminderd, wat zich vertaalt in een reductie van 50% van de absolute emissies die worden gefinancierd gekoppeld aan onze upstream-portfolio (scope 1, 2 en 3). In 2040 zullen de gefinancierde emissies gekoppeld aan onze portefeuille tot nul zijn teruggebracht. We hanteren een inclusieve aanpak en ondersteunen de transitie van onze energieklanten naar een netto nulpunt.

ING zal er ook naar streven om de financiering van de opwekking van duurzame energie te verdrievoudigen tot €7,5 miljard per jaar in 2025, tegen €2,5 miljard in 2022. Dit volgt op de overeenkomst die regeringen op de COP28 hebben gesloten en de richtlijnen van het IEA dat de opwekking van hernieuwbare energie moet verdrievoudigen. in capaciteit tegen 2030 om de netto-nuldoelstellingen te bereiken. Onze nieuwe doelstelling, die vijf jaar vóór de COP28-richtlijnen ligt, vervangt de vorige doelstelling om de financiering van hernieuwbare energiebronnen tegen 2025 met 50% te verhogen ten opzichte van de basis van € 1,5 miljard in 2021.

Terwijl de samenleving overgaat naar een koolstofarme economie, veranderen ook onze klanten, en ING ook. De transitie naar een koolstofarme economie kan niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Dus hoewel we veel duurzame activiteiten financieren, financieren we nog steeds meer activiteiten die dat niet zijn. Dat is een weerspiegeling van de huidige wereldeconomie, van hoe ver de wereld is gekomen en nog moet gaan. Ongeveer 80% van de energie die vandaag de dag wereldwijd wordt gebruikt, is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Elektrificatie is van cruciaal belang voor het koolstofvrij maken van het mondiale energiesysteem. Het IEA benadrukt het cruciale belang van de massale uitbouw van hernieuwbare energieopwekking, zoals wind-, zonne-, water- en geothermische energie.

Bij het ontwikkelen van de energiestrategie van ING brengen we drie belangrijke belangen met elkaar in evenwicht: de noodzaak om de economie koolstofvrij te maken om de klimaatverandering tegen te gaan, de noodzaak dat energie betaalbaar blijft voor mensen en bedrijven, en de noodzaak dat de energievoorziening veilig blijft. Eerdere belangrijke stappen bij het aanpassen van ons beleid waren onder meer het stopzetten van de financiering van kolengestookte energieopwekking en thermische steenkoolwinning en het beëindigen van de specifieke financiering van upstream en midstream voor nieuwe olie- en gasvelden. Wij laten ons leiden door het 1,5-graden-klimaatscenario van het IEA en zullen onze doelstellingen blijven actualiseren in overeenstemming met hun netto-nulbeleid tegen 2050.

Share Button