Waarom ING niet per direct stopt met het financieren van de olie- en gassector

FossielVrij roept ING op om per direct te stoppen met het financieren van de olie- en gassector. In dit artikel leg ik graag uit waarom ING dit niet doet. We begrijpen de zorg maar denken dat stoppen niet de juiste keuze is.

ING staat als grootste bank van Nederland midden in de samenleving. Die samenleving is nog steeds sterk afhankelijk van olie en gas. De meeste huizen worden verwarmd met Cv-ketels die aardgas stoken en voor ons dagelijks woon-werkverkeer zijn we afhankelijk van voertuigen die voor het overgrote deel nog altijd rijden op diesel en benzine. De bulk van onze chemie, onze warmtevoorziening en bijna alles wat rijdt, vaart en vliegt gebruikt vandaag de dag nog olie en gas.

Dat dit moet veranderen om de klimaatverandering een halt toe te roepen, daar zijn we het allemaal over eens. Alleen over de snelheid waarop deze verandering op een verantwoorde manier tot stand kan komen, verschillen we van mening.

Met zoveel afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen we niet van vandaag op morgen overstappen op 100% hernieuwbare energie. De capaciteit en de infrastructuur zijn er simpelweg nog niet. De samenleving zou volledig ontwrichten.

ING heeft zich verbonden om de CO2 -intensiefste sectoren in onze kredietportefeuille af te stemmen op de meest ambitieuze 1,5 graden-doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. Om dat te bereiken zal onze portefeuille olie- en gasexploratie (winning) in 2040 meer dan gehalveerd zijn.

We moeten ervoor zorgen dat energie betaalbaar en beschikbaar blijft voor mensen en bedrijven. Er is een transitieperiode nodig om de huidige fossiel aangedreven economie voortvarend maar stapsgewijs over te laten gaan naar een duurzamere, door hernieuwbare energie aangedreven samenleving.

Het zal miljarden euro’s kosten om deze transitie te financieren. De grootste impact in de strijd tegen klimaatverandering kunnen wij als bank maken door samen te werken met onze klanten en hen te helpen over te schakelen naar een duurzamer bedrijfsmodel. Bijvoorbeeld door financieringsvoorwaarden te stellen en stimulansen te bieden die gekoppeld zijn aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Wij willen onderdeel van de oplossing zijn in plaats van de gemakkelijke weg te kiezen en ons terug te trekken. Het uitsluiten van koolstofintensieve klanten maakt ónze kredietportefeuille wellicht groener, maar de klant zal de volgende dag bij een andere partij aankloppen voor financiering en dan heeft ING geen invloed meer om verandering teweeg te brengen.

We schromen niet om ‘nee’ te zeggen. ING was in 2022 de eerste grote bank in de wereld die besloot om geen projecten voor nieuwe olie- en gasvelden meer te financieren, alleen bestaande velden. En we waren een van de eerste banken die aankondigde te stoppen met de financiering van kolengestookte elektriciteitscentrales. We zitten hiermee op één lijn met het 1,5 graden scenario van het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat als richtlijn dient om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

Tegelijkertijd voeren wij de financiering voor hernieuwbare energie op. Zo is ons streven om per eind 2025 50% meer leningen voor hernieuwbare energie te hebben verstrekt. Van alle Nederlandse banken is ING veruit de grootste verstrekker van financieringen voor hernieuwbare energie. We hebben samen met elektriciteitsbedrijven nieuwe groene stroomprojecten mogelijk gemaakt. Daarnaast streven we ernaar om in 2025 jaarlijks 125 miljard euro duurzame financiering mogelijk te maken.

De oproep moet daarom niet zijn ‘stop nu!’ maar ‘doen jullie genoeg?’ We willen als bank vooroplopen, maar realiseren ons dat we er nog niet zijn. Ons beleid is voortdurend in beweging en wordt afgestemd op wetenschappelijke inzichten zoals de scenario’s van het IEA. Die inzichten veranderen en passen zich aan aan de realiteit. En ja, het kan altijd beter. We waarderen het dat klimaatactivisten ons scherp houden en we gaan graag de dialoog met hen aan over de praktische invulling van wetenschappelijke klimaatscenario’s. Maar het per direct stoppen met olie en gas staat daar niet in.

Arnaud Cohen Stuart, hoofd Bedrijfsethiek ING

Share Button